A P�nz�gyminiszt�rium (PM) tervei szerint j�v�re az �llami Foglalkoztat�si Szolg�lat statisztik�i lesznek az ir�nyad�k a k�zteher-fizet�s meg�llap�t�s�hoz a v�llalkoz�sok eset�ben - �rja a N�pszabads�g. Ez a minim�lb�rhez igaz�tott rendszert v�ltan� ki, ami eddig sok esetben az ad�elker�l�s meleg�gya volt.

A PM olyan rendszert alak�t ki, amelyben a tev�kenys�g val�s �rt�ke sz�m�t a j�rul�kk�telezetts�g meg�llap�t�s�n�l, s nem pedig a dupla minim�lb�r. A 2010-t�l �letbel�p� rendszerben az �llami Foglalkoztat�si Szolg�lat munkav�llal�i b�rstatisztik�ja lesz az ir�nyad�.

A ny�ron elfogadott t�rv�nyb�l az �FSZ v�g�l kiker�lt, mivel alkotm�nyoss�gi agg�lyok mer�ltek fel. A PM azonban nem t�rv�nyk�nt, de ir�nyelvk�nt elfogadtathatja, �gy nem lesz k�telez� a statisztik�k k�vet�se azoknak sem, akik igazolni tudj�k, hogy a tev�kenys�g�kb�l sz�rmaz� t�nyleges j�vedelm�k elmarad az �tlagost�l. A m�sik neh�zs�get, a region�lis elt�r�seket az �FSZ janu�rig bekalkul�lja a rendszerbe.

A PM logik�ja szerint az�rt kell figyelembe venni a tev�kenys�g val�s �rt�k�t, mert jelenleg az �nfoglalkoztat�k szabad d�nt�s�n m�lik, hogy a v�llalkoz�sban keletkezett j�vedelmet munkaj�vedelem vagy t�kej�vedelem form�j�ban veszik fel. M�rpedig j�rul�kot a munkaj�vedelmek ut�n kell fizetni, teh�t sokan a minim�lb�r, vagy annak dupl�ja ut�n ad�znak, �s t�kej�vedelem, pontosabban osztal�k form�j�ban jutnak jelent�s �sszeghez - �rja a N�pszabads�g.�