T�bb mint 12 ezer font (3,5 milli� forint) k�pvisel�i k�lts�gt�r�t�st fizet vissza Gordon Brown brit korm�nyf� - k�z�lte h�tf�n este a Downing Street-i minisztereln�ki hivatal. A londoni als�h�zi t�rv�nyhoz�k �ltal vitatott c�meken felvett k�lts�gt�r�t�sek az ut�bbi �vtizedek legnagyobb belpolitikai botr�ny�t kavart�k Nagy-Britanni�ban. Volt aki pl�ssmack� �r�t ig�nyelte vissza, de akadt olyan k�pvisel� is, aki v�r�rkot �satott.

Az �gy el�rte a nagy parlamenti p�rtok mindegyik�nek vezet�it is: Nick Clegg, a Liber�lis Demokrat�k vez�re 910 fontot t�r�t vissza 2006 �s 2009 k�z�tt k�lts�gk�nt elsz�molt, �sszesen 3900 fontos kert�szeti sz�ml�j�b�l, David Cameront�l, a Konzervat�v P�rt minisztereln�k-jel�ltj�t�l pedig egyel�re "tov�bbi inform�ci�kat" k�rt be lak�shitel-elsz�mol�sair�l Sir Thomas Legg, az �gy felt�r�s�val megb�zott magas rang� k�nyvvizsg�l�.

A p�rtvezet�k k�z�l a legrosszabbul azonban a Munk�sp�rt �l�n �ll� Brown j�rt: a Legg-vizsg�lat aj�nl�sai alapj�n a korm�nyf� �sszesen 12 415 fontot �s 10 pennyt utal vissza a k�lts�gvet�snek. A 2004 �ta elsz�molt �sszeg z�me kertrendez�si �s takar�t�si munk�k sz�ml�ib�l ad�dik. Sir Thomas a vizsg�lati jelent�sben - nem hivatalos �rtes�l�sek szerint - �vi ezer fontban jel�lte meg a k�pvisel�i otthonok kertrendez�si munk�i ut�n �vente visszaig�nyelhet� �sszeg fels� hat�r�t; a takar�t�s ut�n elsz�molhat� k�lts�gt�r�t�sre k�tezer fontos �ves korl�tot hat�rozott meg.

Kacsah�z, pl�ssmedve �s porn�film

A hatalmas belpolitikai botr�nyt az a leleplez� riportsorozat kavarta, amelyet a The Daily Telegraph, a legnagyobb brit konzervat�v napilap ind�tott m�g m�jus elej�n - kisziv�rogtatott elsz�mol�sok alapj�n - a brit als�h�zi k�pvisel�k �ltal gyakran megd�bbent� c�meken felvett k�lts�gt�r�t�sekr�l. (A botr�nyr�l r�szletesen kor�bbi cikk�nkben, itt olvashat.) A legkir�v�bb esetek k�z�tt szerepelt egy kerti medenc�be val� �sz� kacsah�z beszerz�si k�lts�ge, helikopter-lesz�ll�hely kialak�t�sa �s v�r�rok-tiszt�t�s ugyan�gy, mint templomi j�t�konys�gi adom�ny, aj�nd�knak sz�nt pl�ssmack�k, vagy egy kar�csonyra vett r�zsasz�n laptop �r�nak visszaig�nyl�se.

A botr�ny miatt m�r lemondott Jacqui Smith volt bel�gyminiszter, akir�l - m�g a Telegraph-sorozat el�tt - kider�lt, hogy egyik tavalyi k�belt�v�-el�fizet�si visszaig�nyl�s�ben szerepelt t�bb fizet�s porn�film megtekint�s�nek d�ja is, b�r a filmeket nem �, hanem t�voll�t�ben a f�rje n�zte meg.

A botr�ny nem ker�lte el a Konzervat�v P�rt egyik szt�rpolitikus�t, Boris Johnson londoni polg�rmestert sem, akir�l a Telegraph meg�rta: egy �zben szerepelt k�pvisel�i��k�lts�gt�r�t�si ig�nyl�s�ben egy 16,50 fontba ker�lt koszor�, amelyet a politikus m�g 2006-ban, a brit h�bor�s halottak eml�ke el�tt tisztelg� hagyom�nyos novemberi cerem�ni�ra rendelt.