A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 519,77 pontos, 2,60 sz�zal�kos emelked�ssel, 20 548,52 ponton z�rt h�tf�n. A r�szv�nypiac forgalma 19,8 milli�rd forint volt h�tf�n, a vezet� r�szv�nyek er�s�dtek az el�z� napi z�r�shoz k�pest.

S�re Bal�zs, a Buda-Cash Br�kerh�z hat�rid�s �zletk�t�je szerint az �rfolyamok emelked�se m�g�tt sokkal ink�bb a poz�ci�k alakul�sa h�z�dik meg, mint fundament�lis okok. P�ldak�nt eml�tette az OTP-t, amelynek piac�n jelent�s �s egyre n�vekv� sz�m� a short - gyeng�l�sre j�tsz� - poz�ci�k sz�ma. A h�t mindenhol a poz�ci�k kifut�s�nak a hete, a befektet�knek d�nteni�k kell arr�l, hogy kisz�llnak-e abb�l, esetleg tov�bb tartj�k, ami a v�telt er�s�ti.

Elismerte: van es�lye a korrekci�nak is az elm�lt napok emelked�se ut�n, de �gy v�lte, hogy most nagyobb a val�sz�n�s�ge a tov�bbi er�s�d�snek. Az OTP keresked�s�ben az 5500 forint er�s ellen�ll�st jelent, amelyet ha �tt�r a pap�r �rfolyama, gyorsan 6000 forintig, vagy ak�r a f�l� is emelkedhet.

S�re Bal�zs szerint a t�retlen v�teli hangulatot legink�bb a plusz likvidit�s t�mogatja. A gazdas�gok fellend�t�s�be fektetett jelent�s �sszegek nem eg�szen ott csap�dtak le, ahov� a korm�nyok sz�nt�k, sokkal ink�bb a p�nz- �s t�kepiacokon. A banki hitelez�s nem igaz�n indult be, �s a bankok nem is ett�l rem�lhetik az idei eredm�nyek javul�s�t, sokkal ink�bb az �rfolyamnyeres�gb�l. �gy fogalmazott: kollekt�v �rdek az �v v�gi magas �rfolyam.

A pozit�v hangulatot er�s�ti v�lem�nye szerint az is, hogy a legt�bb c�g tev�kenys�g-optimaliz�l�, hat�konys�gn�vel� l�p�sei mostanra kezdenek be�rni: az eredm�nyek n�nek, de az emelked�s nem az �rbev�tel n�veked�s�b�l, hanem a hat�konyabb m�k�d�sb�l fakad. Figyelmeztetett azonban arra: tov�bbra is nagy a bizonytalans�g, �s a k�zelj�v�ben megjelen� makroadatok, v�llalati h�rek meg is ford�thatj�k a pozit�v hangulatot.

A Mol 390 forinttal, 2,66 sz�zal�kkal 15 045 forintra er�s�d�tt, 2,6 milli�rd forintos forgalomban. Az OTP r�szv�nyek �ra 124 forinttal, 2,35 sz�zal�kkal 5409 forintra n�tt, forgalmuk 13,8 milli�rd forintot tett ki. A Magyar Telekom �rfolyama 32 forinttal, 3,95 sz�zal�kkal 843 forintra emelkedett, forgalma 1,8 milli�rd forint volt. A Richter pap�rok �rfolyama 690 forinttal, 1,82 sz�zal�kkal 38 700 forintra n�velte �rt�k�t, a r�szv�nyek forgalma 476,6 milli� forintot �rt el. A m�sik gy�gyszeripari r�szv�ny, az Egis 342,6 milli� forintos forgalom mellett 610 forinttal, 3,07 sz�zal�kkal 20 510 forintra er�s�d�tt.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 1999,53 ponton z�rt h�tf�n, ez 52,29 pontos, 2,69 sz�zal�kos emelked�s a p�nteki z�r�shoz viszony�tva.