K�zel 30 ezer forint takar�that� meg a t�vh� �fakulcs�nak m�rs�kl�s�vel lak�sonk�nt, ez a k�lts�gvet�sben 20 milli�rd forintos t�telt jelent. A p�rtok�versenyt futnak a n�pszer� int�zked�s�rt.

Az MSZP-frakci� meg�llapodott a korm�nnyal, hogy janu�r elsej�t�l 18 sz�zal�kr�l �t sz�zal�kra cs�kken a t�vh� �ltal�nos forgalmi ad�kulcsa - jelentette be Bajnai Gordon minisztereln�k �s Mesterh�zy Attila, az MSZP parlamenti frakci�vezet�je h�tf�n Budapesten.

Kor�bban m�g bizonytalan volt az �fa m�rt�k�nek cs�kkent�se a t�vh� d�j�nak eset�ben, mivel a k�rh�zfinansz�roz�s pluszk�lts�gei elvihett�k a forr�sokat a k�lts�gvet�sben. "Ha a t�vh��fa-cs�kkent�st meg akarjuk csin�lni, akkor dolgoznunk kell m�g azon, hogy ez milyen int�zked�sek eredm�nyek�nt tehet� meg" -�k�z�lte akkor�Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter. (Az [origo] kor�bbi cikk�t itt olvashatja.)

K�r�lbel�l 650 ezer lak�st �s 2 milli� embert �rinthet a szab�lyoz�s v�ltoz�sa. Az �fakulcs m�rs�kl�se az �rintett h�ztart�sonk�nt 30 ezer forintot jelenthet, aminek a fedez�s�re 20 milli� forintot kellett tal�lni a k�lts�gvet�sben.

A Fidesz a saj�t ind�tv�ny�t f�lti. "Nem t�rgyal az Orsz�ggy�l�s h�tf�n a t�vh� �f�j�nak �t sz�zal�kra cs�kkent�s�t kezdem�nyez� fideszes ind�tv�nyr�l" - k�z�lte Szijj�rt� P�ter, a Fidesz eln�ki st�bj�nak vezet�je sajt�t�j�koztat�n, a Parlamentben. K�z�lte: a h�zbizotts�g rendk�v�li �l�s�n az MSZP �s az SZDSZ nem t�mogatta azt a fideszes ind�tv�nyt, hogy h�zszab�lyt�l elt�r�ssel m�r h�tf�n t�rgyaljon az Orsz�ggy�l�s a t�vh��fa-cs�kkent�sr�l.