�jra j�n olaj a Bar�ts�g II olajvezet�kb�l

2009.10.14. 13:58

�ramkimarad�s akad�lyozta szerd�n az orosz olaj Ukrajn�n kereszt�li Eur�p�ba �rkez�s�t. Az orsz�gban uralkod� zord id�j�r�s k�vetkezt�ben szakadt meg az olajvezet�k m�k�d�s�t�biztos�t� berendez�sek �ramell�t�sa, est�re azonban helyre�ll�tott�k a sz�ll�t�st.

Ukrajna beind�totta a k�olaj tranzitj�t Eur�pa fel� szerd�n k�s� d�lut�n - jelentette be az ukr�n f�t�anyag- �s energia�gyi miniszter. A Magyarorsz�gra is tart� Bar�ts�g vezet�kben a nyom�st - k�z�p-eur�pai id� szerint - 17 �ra 25-kor, a Lengyelorsz�gba tart� vezet�kben 17 �rakor kezdt�k el n�velni.

A vezet�ken azut�n �llt le a k�olaj tov�bb�t�sa, hogy a nyugat-ukrajnai Lemberg (Lviv) t�rs�g�ben megszakadt az �ramell�t�s az er�s sz�l �s a havas es� miatt. A Bar�ts�g II�naponta 1,2 milli� hord�nyi olajat juttat Eur�p�ba.

Az elm�lt �vekben t�bbsz�r is t�rt�nt olyan eset, hogy az Ukrajn�n �thalad� vezet�keken nem �rkezett meg Magyarorsz�gra a nyersanyag. A legut�bb 2009. janu�rj�ban az ukr�n-orosz g�zvita miatt �llt le a forgalom. Akkor az�rt, mert az ukr�nok t�bb p�nzt akartak kicsikarni a Gazpromt�l az orsz�gon �tmen� g�z sz�ll�t�s��rt.

Az oroszok viszont azzal v�dolt�k az ukr�nokat, hogy a tranzitg�zb�l veszik le azt a mennyis�get, ami a rendszer fenntart�s�hoz sz�ks�ges. Ukrajna ugyanis minden g�zk�szlet�t a bels� felhaszn�l�sra ford�totta, �gy nem maradt a vezet�k nyom�s�nak biztos�t�s�ra.

A k�t orsz�g �vek �ta tart� elsz�mol�si vit�ja �gy annak ellen�re, hogy meg�g�rt�k, Eur�p�t nem �ri kimarad�s, felh�vta az uni� orsz�gainak figyelm�t a hatalmas energiaf�gg�sre. A megold�s az alternat�v energia terjeszt�se mellett a g�z- �s k�olajimport diverzifik�l�sa lehet, azaz t�bb ir�nyb�l kell beszerezni a nyersanyagokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK