A magyarorsz�gi infl�ci� alakul�s�r�l a minap k�zz�tett kedvez� adat �s a forint ut�bbi id�ben tapasztalt er�s�d�se lehet�s�get ad a Magyar Nemzeti Banknak ara, hogy tov�bb cs�kkentse az ir�nyad� alapkamatot - mondta a Reuters tud�s�t�j�nak Cs�ki Csaba, a jegybank monet�ris tan�cs�nak tagja.

A tan�cs legut�bbi h�rom kamatd�nt� �l�s�n �sszesen 2 sz�zal�kponttal m�rs�kelte az alapkamatot, �s a piac is tov�bbi cs�kkent�st v�r. A magas kamatszint ugyanis nagyon megnehez�ti a gazdas�g talpra�ll�s�t.