Sz�ks�g van a magyarorsz�gi jelz�loghitelez�s korl�toz�s�ra, de az ezzel kapcsolatos magyar k�zponti banki javaslatok t�lz�ak - mondta Cs�nyi S�ndor, az OTP eln�k-vez�rigazgat�ja egy konferencia sz�net�ben.

A fedezethez k�t�tt hitelez�si korl�tokra sz�ks�g van, de ennek alacsonyabbnak kell lennie, mint amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) javasolt, �s az �j szab�lyoknak nem szabadna k�l�nbs�get tenni a forint �s a devizahitelez�s k�z�tt - mondta Cs�nyi S�ndor. Szerinte a�fedezethez k�t�tt hitelez�si korl�tnak kev�s �rtelme van egy olyan orsz�gban, ahol a hivatalos j�vedelmi adatok ritk�n t�kr�zik a t�nyleges v�s�rl�er�t - mivel a lakoss�g nagy r�sze elker�li az ad�fizet�st, 3,9 milli� alkalmazottb�l csak 1 milli� fizet ad�t.

Cs�nyi S�ndor szerint az elfogadhat�, fedezethez k�t�tt hitelez�si korl�t 75 sz�zal�k k�r�li lenne �ltal�nosan. Utalt arra, hogy a piacon kor�bban a 90 sz�zal�kos hitelez�si korl�t terjedt el, amely t�l nagy kock�zatot jelentett. Az MNB javaslatai szerint ezzel szemben a h�ztart�si jelz�loghitelek eset�n a maxim�lis hitel/fedezet ar�ny forintk�lcs�n�kn�l 70, eur�n�l 54, m�g egy�b deviz�ban felvett hitel eset�n 35 sz�zal�k lenne.