M�rs�kelten er�s�d� tendenci�t k�vetett cs�t�rt�k d�lel�tt a forint: az eur�t f�l t�zkor 266,79 forinton jegyezt�k a bankk�zi kereskedelemben. A doll�r jegyz�se 178,52 forint, a sv�jci frank� 176,11 forint volt. Nem sokkal d�l el�tt azonban megfordult a trend, �s 14 �rakor 267,5 forintra emelkedett az �rfolyam.

A keresked�k 267 forint k�r�l v�rj�k az eur��rfolyamot az elk�vetkez� napokban, a nemzetk�zi kock�zatv�llal�si hajland�s�g m�rt�k�t j�l t�kr�z� eur�/doll�r �rfolyam v�ltoz�s�nak f�ggv�ny�ben. A forint�rfolyam mozg�si s�vja sz�k, 1-2 forint sz�les lehet, a 265 forintos hat�r el�r�s�t nem tartj�k val�sz�n�nek a piacon.

Jellemz�en a 265-275-�s s�vban mozog a kurzus, enn�l nagyobb m�rt�k� kock�zatot egyik ir�nyban sem v�llalnak a befektet�k a forinttal kapcsolatban - �rta elemz�s�ben S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je. Hozz�tette, a k�zelj�v�ben sem v�rhat� a 10 forintos s�v elhagy�sa, a doll�rral szembeni er�s�d�s viszont folytat�dik.