Szolg�ltat�nk�nt elt�r�en, 1,3 �s 6,2 sz�zal�k k�z�tti m�rt�kben emelkedik az �ram v�gfelhaszn�l�i �ra a lakoss�got, a kisfogyaszt�kat �s a k�zint�zm�nyeket ell�t� egyetemes szolg�ltat�i k�rben - k�z�lte honlapj�n a Magyar Energia Hivatal (MEH) cs�t�rt�k�n.

Az E.On szolg�ltat�n�l 6,2 sz�zal�k, a D�m�szn�l 3,9 sz�zal�k, az �m�szn�l 1,3 sz�zal�k, az Elm�n�l 2,4 sz�zal�k lesz az �remel�s �tlagos m�rt�ke. Az egyes szolg�ltat�k k�z�tt elt�r� �rakat a ter�leti saj�toss�gok indokolj�k.

A hivatal a t�j�koztat�ban hangs�lyozza, hogy a szolg�ltat�k a hivatalhoz eljuttatott �remel�si k�relm�kben m�r sz�moltak a f�ldg�z�rak okt�beri cs�kken�s�vel. A k�rt �tlagos �remel�st azzal indokolt�k, hogy a hivatal �ltal enged�lyezett, kilowatt�r�nk�nt 1,9 forint �rr�st nem �rt�k el, �s az �tlagosn�l j�val dr�g�bb, de k�telez� �tv�tel al� es� villamos energia mennyis�ge a v�rtn�l magasabb r�szar�ny� volt.