A j�v� �vt�l bevezetend� vagyonad� - a nagy �rt�k� ingatlanok �s m�s vagyont�rgyak megad�ztat�sa - nem n�veli, hanem cs�kkenti a vagyonosod�si vizsg�latok sz�m�t, mivel a j�vedelm�n�l megtakar�tott ad�t �gy automatikusan befizeti az �rintett szem�ly - mondta Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter a NAPI Gazdas�g ingatlan konferenci�j�n cs�t�rt�k�n Budapesten.

Arra a k�rd�sre, hogy egy �rt�kbecsl� hivatalos dokumentum�t elfogadja-e az ad�hat�s�g, a miniszter azt v�laszolta, hogy az ad�hat�s�g joga az elfogad�s vagy az elutas�t�s, de a v�gs� sz�t a b�r�s�g mondja ki.