Az AIG biztos�t� rep�l�g�pl�zing-c�g�t (ILFC)�vezet� Steven Udvar-Hazy �j v�llalatot alap�tana, amely 4,5 milli�rd doll�r��rt�kben venne�rep�l�ket az ILFC-t�l.

A Bloomberg �rtes�l�se szerint a cs�dk�zeli helyzetbe ker�lt AIG-csoporthoz tartoz� International Lease Finance Corp (ILFC) els� embere arr�l t�rgyal, hogy megvenn� az �ltala ir�ny�tott v�llalat rep�l�g�pparkj�nak egy r�sz�t - els� k�rben 2-2,5 milli�rd doll�r �rt�kben v�s�rolna az �zletember, majd pedig tov�bbi 2 milli�rdot k�ltene g�pekre az Udvar-Hazy �ltal gr�ndolt riv�lis v�llalat. A beszerz�sek �ssz�rt�ke 4,5 milli�rd doll�r, azaz t�bb mint 800 milli�rd forint a tervek szerint.

A 63 �ves Udvar-Hazy akkor d�nt�tt az �j c�g alap�t�s�r�l, amikor kider�lt, hogy az AIG nem k�pes egyben eladni az ILFC-t, amely a Boeing �s az Airbus legnagyobb vev�je �s a vil�g egyik legnagyobb flott�j�val rendelkez� t�rsas�ga. Az ILFC az�rt ker�lt bajba, mert a Lehman-cs�d ut�n a hitelpiacok kisz�rad�sa miatt gyakorlatilag finansz�rozhatatlann� v�lt a c�g m�k�d�se.

Udvar-Hazy az �j c�get kock�zati t�ket�rsas�gok p�nz�b�l �ll�tan� fel, a Bloomberg �gy tudja, hogy az Onex Corp. �s a Greenbriar Equity Group LLC lesznek a hitelez�k. Az AIG-nak az�rt lenne s�rg�s az elad�s, mert az amerikai korm�nyzat 182 milli�rd doll�rt pump�lt a v�ls�g kit�r�se �ta a cs�dk�zeli helyzetbe ker�lt biztos�t�t�rsas�gba. Az AIG eddig 12 milli�rd doll�rt szerzett k�l�nb�z� �rdekelts�gei elad�s�val, t�ladott p�ld�ul egy amerikai aut�biztos�t�n, egy toki�i felh�karcol�n �s egy viszontbiztos�t� c�gen is.

Az Udvar-Hazy �ltal felvetett��gyletre m�g term�szetesen az AIG-nak is r� kell b�lintania, de amennyiben ez megt�rt�nik, akkor is hossz� folyamat lehet a g�pek �tv�tele. A hosszas lebonyol�t�st az magyar�zza, hogy jelenleg az amerikai �llam az AIG f� tulajdonosa, m�rpedig a korm�nyzatnak nem felt�tlen�l �rdeke a gyors elad�s. A szkeptikusok szerint a korm�nyzati hivatalnokok sz�m�ra nem az a siker, ha gyorsan t�ladnak a c�g eszk�zein, hanem az, ha esetleg sok �vvel k�s�bb jelent�s haszonnal �rt�kes�tik azokat.

Udvar-Hazy Budapesten sz�letett 1946-ban, �s sz�leivel az 1956-os forradalom ut�n emigr�lt az Egyes�lt �llamokba. A Forbes 2009-es list�ja szerint a vil�g 305. leggazdagabb embere, vagyona 2,2 milli�rd doll�rra tehet� (2008-ban m�g 2,8 milli�rd doll�rja volt, 2007-ben pedig m�g 4,1 milli�rd doll�rra taks�lt�k a vagyon�t - err�l sz�l� cikk�nket itt olvashatja).