Nagyon j�l szerepelt� a forint a bankk�zin, eg�sezn k�s� este 266,6 forint al� gyeng�lt az eur�. Cs�nyi S�ndor mark�ns nemtetsz�s�t fejezte ki a jegybank hitelez�st szigor�t� elk�pzel�sei kapcs�n, mik�zben mind n�pszer�bb a banki k�dex. A BUX csaknem f�l sz�zal�kkal� er�s�d�tt, Amerika a keresked�s v�g�re ugyancsak vastag lett. V�ls�gh�rad� hajnalban.

P�nteken m�r er�sen h�tv�gi hangulat uralkodik, kev�s k�zz�t�tel lesz, azok sem kem�ny adatok.

Napvil�got l�t a sv�jci kiskereskedelem augusztusi m�rlege, aminek n�veked�se�a v�rakoz�sok szerint�enyhe lassul�st mutat: 1-r�l 0,8 sz�zal�kra m�rs�kl�dik a dinamika.

Az eur�z�na kereskedelmi m�rleg�nek t�bblete�augusztusban v�rhat�an cs�kken.

A kanadai fogyaszt�i �rak szeptemberben havi 0,1 sz�zal�kos n�veked�st mutatnak,��ves szinten m�g mindig - igaz, egyre enyh�bben - gyorsul az �rak es�se.

Az USA�ipari ibocs�t�sa szeptemberben m�g b�v�l, iagaz,�sokat lassult a n�veked�s, a progn�zis 0,2 sz�zal�kos a jelenlegi�0,8 sz�zal�kos emelked�s ut�n.

Az USA Michigan bizalmi mutat�ja okt�beren csak nagyon enyhe cs�kken�st mutat av�rakoz�sok szerint.

Magyarorsz�gon csak a KSH tesz k�zz� �rdekesebb adatot, ez�az �p�t�ipar augusztusi�kibocs�t�sa.

Mi t�rt�nt cs�t�rt�k�n?

�tmenetileg gyeng�lt a forint cs�t�rt�k�n, a nap v�g�re azonban ism�t izmosodott a kurzus.

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) eln�ke szerint az eur� nem glob�lis tartal�kvaluta, nem erre hozt�k l�tre.

Amerika felp�rg�tt a keresked�s v�g�re,�a Wall Street gy�szol, egyik legsikeresebb befektet�si bank�r�t, Bruce Wassersteint 61 �ves kor�ban �rte a hal�l.

Megjelentek a reped�sek a k�lts�gvet�sen.

Cs�nyi b�r�lja a jegybankot

Folytat�dnak az �ngyilkoss�gok a France T�l�comn�l.

Jelent�sen javul a kereskedelmi �s �llami ad�ss�g-kibocs�t�k ad�smin�s�ge vil�gszerte - �ll a Moody's Investors Service cs�t�rt�k�n Londonban kiadott negyed�ves �sszes�t�s�ben.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 96,83 pontos, 0,45 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 21 269 ponton z�rt cs�t�rt�k�n.

Cs�nyi S�ndor szerint sz�ks�g van a magyarorsz�gi jelz�loghitelez�s korl�toz�s�ra, de az ezzel kapcsolatos magyar k�zponti banki javaslatok t�lz�ak.

Egyre n�pszer�bb a banki k�dex

Nagyot bukott a Harley-Davidson, Forma-1-es c�g� lesz a Borsodi S�rgy�r.

Novembert�l dr�g�bb lesz az �ram,�a Mol az INA-val egy�tt kutatna Sz�ri�ban.

T�bb mint sz�zan �rt�k al� a banki k�dexet.