Szak�rt�k szerint a budapesti �s a vezet��nyugat-eur�pai t�zsd�ken is emelked�sre lehet sz�m�tani�a p�nteki rajt ut�n.�

Emelked�ssel kezdhetnek a vezet� nyugat-eur�pai t�zsd�k p�nteken, miut�n a�londoni �s a frankfurti�index gyeng�lt, a p�rizsi minim�lisan er�s�d�tt el�z� nap.

�A p�nteki kezdeti lend�letet a technol�giai �ri�sc�gek, az�amerikai Google �s az IBM magyar id� szerint �jszaka ismertetett v�rtn�l kedvez�bb negyed�ves eredm�nyei adhatj�k meg.

Elemz�k szerint a londoni FTSE100, a frankfurti DAX30 �s a p�rizsi CAC40 egyar�nt 0,5 sz�zal�kos n�veked�ssel nyithat�p�nteken. Komolyan befoly�solhatja a d�lut�ni trendet az amerikai ipari termel�sre vonatkoz� statisztika, valamint az okt�beri fogyaszt�i bizalommal kapcsolatos el�zetes adat.

A Budapesti �rt�kt�zsd�n is er�s�d�s v�rhat�a cs�t�rt�ki enyhe korrekci� ut�n - v�lte Bal�sy Zsolt, a Concorde �rt�kpap�r Zrt. r�szv�nypiaci elemz�je.�A Mol �s a Magyar Telekom volt az el�z� keresked�si nap vesztese, �gy ezekn�l a pap�rokn�l er�teljesebb emelked�st v�r az elemz�, de megjegyezte: v�rhat�an az OTP is folytatja az er�s�d�st.