A v�rtn�l nagyobb ad�zott eredm�nyt �rt el a harmadik negyed�vben az internetes keres�j�r�l ismert technol�giai vil�gc�g, a Google.�

A�Google a cs�t�rt�ki amerikai t�zsdez�r�s ut�n�k�zz�tett�megjelent�besz�mol�j�ban�1,64 milli�rd doll�ros - r�szv�nyenk�nt 5,13 doll�ros -�nett� eredm�nyr�l adott sz�mot, ami 27 sz�zal�kos b�v�l�st jelent az el�z� �s azonos id�szak�hoz k�pest, �s meghaladja a v�rakoz�sokat is. A bev�tel 7 sz�zal�kkal gyarapodott �ves �sszevet�sben, �gy el�rte a 5,94 milli�rd doll�rt.

A nem amerikai sz�mviteli szab�lyok szerint el�rt profit 1,9 millli�rd doll�rra h�zott a b�zisid�szakban feljegyzett 1,6 milli�rd doll�rr�l, ami r�szv�nyek�nt 5,89doll�r jelent a kor�bbi 4,92 doll�rral szemben.

Cs�t�rt�k m�g rosszul szerepeltek a Google pap�rjai:�1 sz�zal�kkal 529,91 doll�rra�a gyeng�ltek a New York-i keresked�sben. A t�zsdez�r�st k�vet�,�elektronikus keresked�sben azonban m�r j�l l�tszott a kedvez� eredm�ny hat�sa, a�pap�rok �rfolyama t�bb mint 3,2 sz�zal�kkal 547 doll�rra emelkedett.