Rossz h�rt k�z�lt az egyik legnagyobb amerikai bank, minthogy nagy vesztes�gr�l sz�molt be a Bank of America, Ezut�n a t�zsd�k vil�gszerte esni kezdtek.

Rekord nagys�g� vesztes�get szenvedett el a harmadik negyedben a Bank of America, els�sorban a lakoss�gi hitelek bed�l�se miatt. Az Egyes�lt �llamok legnagyobb bankj�n�l egy �ven bel�l ez m�r a m�sodik vesztes�ges negyed�v, annak ellen�re, hogy a bankh�z jelent�s �sszeghez jutott az amerikai korm�nyzat bankment� csomagj�b�l.

A banknak 1 milli�rd doll�r, r�szv�nyenk�nt 26 cent vesztes�ge keletkezett ad� ut�n, m�g egy �vvel kor�bban m�g 1,18 milli�rd doll�r, r�szv�nyar�nyosan 15 cent nyeres�ge volt, a p�nteken k�zz�tett gyorsjelent�s szerint.

R�ad�sul a bankcsoport kil�t�sai is romlani l�tszanak, mert a p�nzint�zet �gyfeleinek 60 sz�zal�k�t kitev� amerikai h�ztart�soknak v�ltozatlanul neh�zs�get okoz a hitelek visszafizet�se. A h�rre meredeken cs�kkentek a r�szv�nyindexek Eur�p�ban, �s Amerik�ban.

A csoporthoz tartoz� Merrill Lynch - amelyet annak megroggyan�sa ut�n �llami seg�ts�ggel v�s�rolt meg a BofA - nyeres�get hozott a BofA-nak a harmadik negyedben.

M�nuszban a pesti t�zsde

A BoA-r�l sz�l� h�rt k�vet�en m�nuszban volt a Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe. A BUX plusz 27,38 pontos nyit�s ut�n cs�kkent p�nteken kora d�lut�nig. A BUX 14.30 �rakor 20 971,59 ponton �llt, ami a cs�t�rt�ki z�r� �rt�k�hez k�pest 297,33 pontos, 1,40 sz�zal�kos cs�kken�s, a p�nteki nyit�sn�l 324,71 ponttal alacsonyabb.

A r�szv�nypiac forgalma f�l h�romig 9,8 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek gyeng�ltek az el�z� napi z�r�shoz k�pest.

A Mol �rfolyama 45 forinttal, 0,28 sz�zal�kkal 15 805 forintra cs�kkent, 2 milli�rd forintos forgalomban. Az OTP r�szv�nyek �ra 117 forinttal, 2,06 sz�zal�kkal 5572 forintra esett, forgalmuk 5,8 milli�rd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 20 forinttal, 2,4 sz�zal�kkal 815 forintra gyeng�lt, forgalma 644,9 milli� forint volt.

A Richter pap�rok �rfolyama 600 forinttal, 1,50 sz�zal�kkal 39.400 forintra cs�kkent, a r�szv�nyek forgalma 590 milli� forintot �rt el.