Elfogadta a parlament a Nabucco-meg�llapod�st

2009.10.19. 20:16

Egyetlen tart�zkod�s mellett t�mogatta az Orsz�ggy�l�s a Nabucco-szerz�d�st. A 3300 kilom�ter hossz��g�zvezet�k a tevek szerint 2014-t�l sz�ll�tana f�ldg�zt T�r�korsz�g fel�l, b�r az m�g bizonytalan, honnan sz�rmazna az energiahordoz�. Becs�lt k�lts�ge 7,9 milli�rd eur�.

Kihirdette h�tf�n a Nabucco-g�zvezet�kr�l sz�l� nemzetk�zi meg�llapod�st az Orsz�ggy�l�s. A szerz�d�st 334 k�pvisel� t�mogatta, egy k�pvisel�, a fideszes Borsos J�zsef tart�zkodott. A projektben k�zvetlen�l �rdekelt orsz�gok vezet�i 2009. j�lius 13-�n Ankar�ban �rt�k al� a korm�nyk�zi meg�llapod�st a Nabucco f�ldg�zvezet�kr�l, amely a tervek szerint k�z�p-�zsiai �s k�zel-keleti f�ldg�zt juttat majd Eur�p�ba, Oroszorsz�got �s Ukrajn�t elker�lve.

Szab� Vilmos k�l�gyi �llamtitk�r expoz�j�ban azt mondta: a magyar, az osztr�k, a bolg�r, valamint a rom�n �s a t�r�k k�zt�rsas�g k�z�tt l�trej�tt szerz�d�s hat�konyan szolg�lja a g�zsz�ll�t�si �tvonalak b�v�t�s�t a Kaszpi-t�rs�g fel�, �gy cs�kkentve az Ukrajna �s Oroszorsz�g k�z�tti konfliktusokb�l ad�d� g�zell�t�si kock�zatokat. A Nabucco-projekt az �llamtitk�r szerint jelent�s, egyszeri befektet�st hozna az orsz�gnak, m�g a vezet�k m�k�dtet�se tov�bbi bev�teleket �s munkahelyeket jelenthet.

A beruh�z�sban a f�szerep id�n ny�rt�l a megval�s�t�sra alap�tott Nabucco-konzorcium� - a b�csi sz�khely� c�g hivatalos neve Nabucco Gas Pipeline International GmbH -, amelynek a magyar Mol Nyrt., az osztr�k OMV, a rom�n Transgaz, a bolg�r Bulgargaz, a t�r�k Botas, valamint a n�met RWE energiav�llalat a tulajdonosa. A meg�llapod�s szerint a nemzetk�zi v�llalat �t Nemzeti Nabucco T�rsas�got fog alap�tani kiz�r�lagos tulajdon�ban, le�nyv�llalatk�nt a szerz�d� orsz�gokban. A beruh�z�s mag�nt�k�b�l, �llami szerepv�llal�s n�lk�l val�sul meg. A Nabucco-konzorciumban r�sztvev� v�llalkoz�sok az els� 25 �vben a vezet�k mindenkori kapacit�s�nak 50 sz�zal�k�val, de legf�ljebb �vi 15 milli�rd k�bm�ter f�ldg�zzal rendelkeznek, a t�bbit p�ly�zaton kell sz�tosztani.

Forr�s: Google Maps
G�zvezet�k-tervek

Az egyezm�ny - magyar javaslatra - a beruh�z�s seg�t�s�re �s ellen�rz�s�re l�trehozta a Nabucco Bizotts�got. A test�letbe az al��r� korm�nyok egy-egy k�pvisel�t k�ldenek, tov�bb�, megfigyel�i st�tussal, a n�met korm�ny, az Eur�pai Beruh�z�si Bank (EIB), az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD), az Eur�pai Bizotts�g �s a Nemzetk�zi Nabucco T�rsas�g is r�szt vehet a bizotts�gban.

A Nabucco a tervek szerint 31 milli�rd k�bm�ter kapacit�s�, 3300 kilom�ter hossz� f�ldg�zvezet�k lesz. A cs�vezet�k T�r�korsz�gb�l, a t�r�k-gr�ziai, illetve a t�r�k-ir�ni hat�rr�l indul, �s Bulg�ri�n, Rom�ni�n �s Magyarorsz�gon �thaladva az ausztriai Baumgartenn�l v�gz�dik majd. Leghamarabb 2014-ben kezdhet g�zt sz�ll�tani, �s a maxim�lis kapacit�sa 2020-ra �p�lhet ki.

A beruh�z�s k�lts�ge 2008-as �rakon 7,9 milli�rd eur�. Az Eur�pai Beruh�z�si Bank (EIB) �s az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD) mellett t�bbek k�z�tt amerikai �s k�nai bankok is jelezt�k, hogy sz�vesen adnak hitelt a beruh�z�shoz. Az EIB a p�nz 25 sz�zal�k�t adn� k�lcs�n, az EBRD pedig egymilli�rd eur� forr�st juttatna.

A vezet�k meg�p�t�s�t az teszi sz�ks�gess�, hogy a sz�m�t�sok szerint a k�vetkez� h�sz �vben mintegy 30 sz�zal�kkal, �vi mintegy 600 milli�rd k�bm�terre n� Eur�pa f�ldg�zig�nye. A jelenlegi felhaszn�l�st r�szben saj�t termel�sb�l, r�szben alg�riai, d�nt�en azonban orosz importb�l fedezik. Oroszorsz�g fel�l a Testv�ris�g elnevez�s� vezet�k�n �rkezik a g�z Ukrajn�n kereszt�l, ami kock�zatot jelent az ut�bbi �vekben rendszeress� v�l� orosz-ukr�n vit�k miatt. M�g bizonytalan, hogy a Nabucco vezet�kbe honnan ker�lhet f�ldg�z, de val�sz�n�s�ggel azerbajdzs�ni, t�rkm�n, esetleg iraki �s ir�ni g�zt sz�ll�that.

KAPCSOLÓDÓ CIKK