A toki�i �rt�kt�zsde f� mutat�ja h�tf�n�szer�ny m�nuszban�v�gzett.

A 225 v�logatott r�szv�ny mozg�s�t jelz� Nikkei�0,21 sz�zal�kos gyeng�l�ssel 10 236,51 ponton z�rta a h�t els� keresked�si napj�t. A h�tf�i v�geredm�ny egy�bk�nt�15,54 sz�zal�kkal haladja meg a m�lt �v v�g�n m�rt �rt�ket.

A pesszimizmus azzal magyar�zhat�, hogy a�befektet�ket megriasztott�k a m�lt h�t v�g�n megjelent amerikai v�llalati eredm�nyek, emiatt a nagy jap�n export�r�k r�szv�nyei t�bbnyire gyeng�ltek.�Voltak kiv�telek: a�JAL l�git�rsas�g �rfolyama 10 sz�zal�kkal emelkedett, a piac ugyanis t�lzottnak tartotta a c�g m�lt heti, 23 sz�zal�kos �rt�kveszt�s�t.

A toki�i t�zsdez�r�s idej�n a t�bb �zsiai index a z�ld tartom�nyban j�rt, hongkongi Hang Seng 0,4,�a sanghaji �sszetett mutat� 1,4,�a sz�uli Kospi pedig 0,50 sz�zal�kos pluszn�l tartott.�A mumbai �rt�kt�zsde z�rva volt orsz�gos �nnepnap miatt.