Sz�zmilli� eur�hoz juthat a kkv szektor

2009.10.19. 11:05

Az Eur�pai Beruh�z�si Bank (EIB) 100 milli� eur�s hitelkeretet ny�jt az MKB Bank r�sz�re az kis- �s k�z�pv�llalatok, illet�leg k�zepes m�ret� t�rsas�gok finansz�roz�s�ra.

Az�Eur�pai Beruh�z�si Bank�100 milli� eur� �sszeg� hitelkonstrukci�j�nak c�lcsoportja a 250 f�n�l kevesebbet alkalmaz� kis- �s k�z�pv�llalatok (kkv), de 40 milli� eur� a k�zepes m�ret�, 250-3000 f�t foglalkoztat� t�rsas�gok finansz�roz�s�ra szolg�l.

A kkv szektor a finansz�roz� szemsz�g�b�l az egyik legkock�zatosabb szektornak sz�m�t - tette hozz� az �gyvezet� igazgat�. Ugyanakkor kell� j�zans�ggal felismerhet�, melyek azok a c�gek, amelyek id�ben �s j�l reag�ltak a v�ls�gra, megteremtve maguknak az es�lyt arra, hogy meger�s�dve j�jjenek ki a hull�mv�lgyb�l.

Az EIB hitelkeretb�l kialak�tott konstrukci� r�szleteit napokon bel�l k�zz�teszi az MKB Bank - k�z�lte az MTI-vel Szab� Bal�zs, az MKB Bank v�llalati �zletir�ny�t�si ter�let�nek �gyvezet� igazgat�ja. Az EIB-t�l �rkez� forr�s energetikai, k�rnyezetv�delmi, infrastruktur�lis, ipari, tov�bb� a tud�salap� gazdas�ggal �s a szolg�ltat� szektorral - p�ld�ul az idegenforgalommal - �sszef�gg�, kisebb volumen� projektekre ford�that�.

A mostani, kedvez� felt�telekkel k�n�lt konstrukci�t megel�z�en az EIB k�t hitelkeretet biztos�tott az MKB Bank sz�m�ra kkv-beruh�z�sok t�mogat�s�ra, 50 milli� eur� �rt�kben. A jelenlegi eszk�zt is bele�rtve, az Eur�pai Beruh�z�si Bank 1990 �ta k�zel 10,6 milli�rd eur� hitelt ny�jtott Magyarorsz�gnak. Ebb�l 2,7 milli�rd eur�t ford�tottak azokra a c�gekre, amelyek az aktu�lis hitelkeretnek is a haszon�lvez�i.

KAPCSOLÓDÓ CIKK