C�lkeresztben a Wall Street-i jutalmak

2009.10.19. 17:18

Az Obama-korm�ny �lesen b�r�lja a nagy Wall Street-i jutalmakat - �rta t�bb h�tf�i vezet� amerikai lap. Az Obama-adminisztr�ci� szerint erk�lcstelen, hogy a tavaly m�g seg�ly�rt esedez� nagy bankok ism�t bus�s jutalmakat fizetnek ki alkalmazottaiknak, mik�zben az orsz�gban tov�bb n�vekszik a munkan�lk�lis�g - �rta a The Washington Post.

Az �js�g r�mutatott: a vezet� bankok �llami t�mogat�ssal �lltak talpra a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g ut�n. Az ad�fizet�k p�nz�b�l tudt�k stabiliz�lni helyzet�ket, �s most t�bb t�zmilli� doll�r jutalmat fizetnek ki vezet�iknek. "A jutalmak s�rt�ek" - fogalmazott David Axelrod eln�ki f�tan�csad� az ABC telev�zi�ban. Azt mondta, a p�nzint�zeteknek t�bbet kellene tenni�k a hitelez�si folyamatok t�mogat�sa �rdek�ben, �s abba kellene hagyniuk azt a lobbiz�st, amellyel g�tolj�k az �j p�nz�gyi szab�lyoz�sra vonatkoz� t�rv�nyek elfogad�s�t. Axelrod eml�keztetett: ezek a bankok egy �ve m�g az �sszeoml�s k�sz�b�n voltak, �s sokuknak az ad�fizet�k siettek a seg�ts�g�re.

Barack Obama eln�k a k�zelm�ltban k�t besz�dben is kikelt a Wall Street ellen, amely szerinte akad�lyozza azt a t�rv�nyt, amely �j �gyn�ks�get hozna l�tre egyebek mellett a bankok hitelk�rtya-, valamint jelz�loghitelez�si politik�j�nak fel�gyelet�re. Rahm Emanuel, a Feh�r H�z kabinetf�n�ke szerint a bankok az �llami seg�ts�gny�jt�s ut�n felel�ss�ggel tartoznak. Ennek ellen�re meg akarj�k akad�lyozni azoknak a fogyaszt�v�delmi int�zm�nyeknek a l�trehoz�s�t, amelyek elej�t vehetn�k��a tavalyihoz hasonl� vesz�lyhelyzet kialakul�s�nak. Az emberek ki�br�nd�t�nak tartj�k, hogy a bankok alig n�h�ny h�nappal a v�ls�g ut�n visszat�rnek kor�bbi viselked�s�kh�z, mondta.

A ked�lyeket legut�bb az borzolta fel, hogy a Bank of America nyugd�jba vonul� vez�rigazgat�ja, Kenneth D. Lewis csaknem 70 milli� doll�r juttat�st kap.

A The Washington Times arr�l �rt, hogy a Wall Street-i bankok id�n a tavalyi 117 milli�rd doll�rn�l 20 sz�zal�kkal t�bb jutalmat fizetnek ki id�n. Ek�zben a hitelpiac nem �l�nk�lt meg kell� m�rt�kben, stagn�l�s jellemzi, �s a munkaer�piaci helyzet romlott, a sz�vets�gi bankment� csomagot pedig azzal a c�llal vezett�k be, hogy ezen a k�t ter�leten is javul�s t�rt�njen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK