Megugrott a forint

2009.10.19. 16:52

Az eur� 263,99 forinton is j�rt a magyar fizet�eszk�zzel szemben h�tf�n kora esti, amire janu�r �ta nem volt p�lda. �t el�tt t�z perccel 264,80 forinton �llt az eur�, n�gy�k�r�l m�g 265,74 forinton �llt a jegyz�s, szemben a p�ntek d�lut�n n�gy �rai 267,45 forinttal.

Az �rfolyam a 266,60 forint k�zvetlen k�zel�ben ingadozott a jegybank kora d�lut�ni kamatd�nt�s�ig, amely id�ben egybeesett a lengyelorsz�gi ipari termel�si adatok k�zz�t�tel�vel. A lengyel ipari termel�s szeptemberben 1,3 sz�zal�kkal cs�kkent �ves b�zison, szemben az elemz�k �ltal v�rt 2,2 sz�zal�kos �tlaggal. Havi b�zison az ipari termel�s 15,0 sz�zal�kkal n�tt.�

A kamatv�g�st k�vet� egy �r�ban a forint a 266,60 forintos eur� �rfolyam k�rny�k�r�l 265,60 forint k�rny�k�re er�s�d�tt, mik�zben a lengyel zloty 4,20-as eur��rfolyam feletti szintr�l 4,19 al� er�s�d�tt.

A doll�rt 178,05 forinton jegyezt�k 1,4918 doll�ros eur� �rfolyam mellett d�lut�n n�gy �rakor a p�ntek d�lut�ni 179,74 forint �s 1,4867 eur�/doll�r ut�n. A sv�jci frank jegyz�se 175,35 forint 176,19 forint ut�n, 100 jap�n jent pedig 196,69 forinton jegyeztek 197,55 forint ut�n.

A megk�rdezett keresked�k a forint er�s�d�s�t a kedvez� lengyel adatok bizalomjav�t� hat�s�nak tulajdon�tott�k, mivel a kamatv�g�s m�rt�ke megfelelt a v�rakoz�soknak, �s a jegybanki t�j�koztat�n sem hangzott el semmi olyan utal�s, ami a jegybank politik�j�nak megv�ltoz�s�ra utalt volna.

A pozit�v nemzetk�zi befektet�i hangulat m�rs�kelten er�s�d� tendenci�t k�lcs�n�z a felt�rekv� deviz�knak, er�s�tve a nyersanyagforr�s orsz�gok deviz�it �s a felt�rekv� t�rs�gek magasabb hozamot ny�jt�, de egyben kock�zatosabb deviz�it is.

A forint �rfolyam�t tov�bbra is alapvet�en a nemzetk�zi befektet�i bizalom alakul�sa hat�rozza meg, k�vetve az eur�/doll�r �rfolyamot, de befoly�solhatja a jegybanki kamatcs�kkent�seknek a v�rakoz�sokt�l elt�r� m�rt�ke �s �temez�se is.

Az eur�/doll�r �rfolyam tov�bbi alakul�sa szempontj�b�l a piac a makrogazdas�gi alapok miatt lehet�s�get l�t az 1,5000 doll�ros �rfolyam �tt�r�s�re, amit azonban er�sen f�kez az EU p�nz�gyminiszterek luxemburgi tal�lkoz�j�t�l v�rt nyilatkozat az er�s eur� export-ipar�gakra gyakorolt h�tr�nyos hat�s�r�l.

A forint �rfolyama a k�vetkez� napokban a 265-266 forintos eur��rfolyam k�rny�k�n mozoghat n�h�ny forintnyi tartom�nyon bel�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK