Kelet-Eur�pa ism�t felker�lt a k�tv�nyt�rk�pre

2009.10.19. 11:00

A kelet-eur�pai t�rs�gben Magyarorsz�g id�n ny�ron bocs�tott ki k�tv�nyt,�Oroszorsz�g pedig j�v� �v els� negyed�ben tervez hasonl� l�p�st, ami jelzi,�hogy a r�gi�nak ism�t szerep jut a nemzetk�zi k�tv�nypiacon.

Visszat�rt a nemzetk�zi k�tv�nypiacra Kelet-Eur�pa, kihaszn�lva, hogy jelent�sen er�s�d�tt a felt�rekv� gazdas�gok ad�ss�ga ir�nti befektet�si ig�ny�- der�l ki a legfrissebb londoni elemz�sekb�l.

Oroszorsz�g, amely t�z �ve nem jelent meg k�tv�nyaj�nlattal a nemzetk�zi piacon,�nem kevesebb mint 18 milli�rd doll�rnyi �j, doll�rban vezetett ad�ss�gpap�rt tervez kibocs�tani 2010 els� negyed�ben.

Jelent�sen cs�kkent a fel�r

A Financial�Times szerint�a felz�rk�z� t�rs�g szuver�n k�tv�nyad�ss�g�nak kock�zati fel�ra 290 b�zispontra sz�k�lt az ir�nyad� amerikai kincst�rjegy hozam�hoz m�rve a m�rcius eleji, 700 b�zispont k�r�li szintekr�l. Ezen bel�l az orosz ad�ss�g hozamfel�ra 240 b�zispontra cs�kkent a m�rciusi 750 b�zispontr�l.�Az �v elej�n m�g nagy kock�zat�nak min�s�tett k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gok, k�zt�k Magyarorsz�g �s Litv�nia is finansz�roz�shoz jutott a nemzetk�zi t�kepiacon.

A tavaly �sszel elm�ly�l� v�ls�g az idei �v k�zep�re enyh�lt �s a piacokra visszat�rt a bizalom.�A kedvez�bb k�rnyezetben, id�n ny�ron�Magyarorsz�g eur�k�tv�nyt bocs�tott ki.�Elemz�k szerint egy�rtelm� siker volt a kibocs�t�s, amellyel Magyarorsz�g elindult a piaci finansz�roz�s fel�, �s elk�pzelhet�, hogy j�v�re m�r nem kell a nemzetk�zi p�nz�gyi szervezetek - p�ld�ul a Nemzetk�zi Valutaalap - seg�ts�g�t k�rni az orsz�g finansz�rozhat�s�ga �rdek�ben.

A magyar �llam hitelk�pess�gi meg�t�l�s�nek jelent�s javul�s�t az is megmutatta, hogy a londoni piacon �pp a m�lt h�ten s�llyedt idei m�lypontj�ra a magyar szuver�n ad�ss�gra k�thet� hat�rid�s t�rleszt�sbiztos�t�si csere�gyletek (credit default swaps, CDS) fel�ra. A CMA DataVison nev�, vezet� londoni ad�ss�gpiaci adatszolg�ltat� c�g kimutat�sa szerint a magyar CDS-�raz�s - id�n els� �zben - a l�lektani hat�rnak is tekintett 200 b�zispont al� ker�lt. Tavasszal m�g j�val 600 b�zispont feletti magyar CDS-fel�rakat m�rtek Londonban. A Standard & Poor's, a vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je �ltal nemr�giben Londonban kiadott �tfog� elemz�s szerint tavasz �ta "szinte meg�llt" a felt�rekv� gazdas�gok ad�smin�s�g�nek roml�sa, �s "mark�nsan cs�kken" az orsz�gcsoportot �rint� szuver�n lemin�s�t�sek sz�ma.�

K�tv�nyd�mping j�het

A Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) bankcsoport londoni befektet�si r�szlege h�tf�n megjelent �j elemz�s�ben kimutatta, hogy a t�gabb �rtelemben vett felt�rekv� t�rs�g k�tv�nykibocs�t�s�nak �rt�ke az id�n eddig 79 sz�zal�kkal haladta meg a tavalyi eg�sz �vit.�A BoA-ML szak�rt�i azzal sz�molnak, hogy 2009 eg�sz�ben az orsz�gcsoport 162 milli�rd doll�r �j ad�ss�gk�n�lattal jelenik meg a nemzetk�zi t�kepiacon; ebb�l a h�z szerint 57 milli�rd doll�r lesz a szuver�n, �s 105 milli�rd doll�r a kereskedelmi szektorb�l �rkez� k�tv�ny.�

A c�g j�v�re kisebb m�rt�kben tov�bb n�vekv�, 167 milli�rd doll�ros felz�rk�z� piaci k�tv�nykibocs�t�si �ssz�rt�ket j�sol, de ezen bel�l azt v�rja, hogy n�vekszik az �llami ad�sok s�lya: a BoA-ML el�rejelz�se szerint a t�rs�g 2010-es k�tv�nykibocs�t�s�b�l 72 milli�rd doll�r lesz az �j szuver�n ad�ss�g, �s 95 milli�rd doll�r a v�llalati k�tv�ny.�