T�rv�nnyel korl�tozn�k az uzsorakamatot

2009.10.21. 16:11

Egyebek mellett a PSZ�F jog�ll�s�t �jraszab�lyoz�, jogk�reit b�v�t�, valamint a gyorsk�lcs�n�k kamatait maximaliz�l� komplex p�nz�gyi csomagot terjeszt cs�t�rt�k�n az Orsz�ggy�l�s el� a korm�ny.

Korl�tozott rendeletalkot�si jogk�rt is kapna a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F), �s lehet�s�ge lesz megtiltani a hitelint�zetek jogs�rt� magatart�s�t - sz�molt be a a cs�t�rt�k�n beterjesztend� t�rv�nyjavaslatr�l Farkas �d�m, a PSZ�F eln�ke a szerdai korm�nysz�viv�i t�j�koztat�n.

Hozz�tette: a szervezet a jelenlegi, korm�nyhivatali st�tuszb�l auton�m, az Orsz�ggy�l�s fel�gyelete al� tartoz� k�zigazgat�si szervv� v�lhat janu�r elsej�n, amelynek eln�k�t hat �vre a minisztereln�k javaslat�ra a k�zt�rsas�gi eln�k nevezi ki. A t�rv�nytervezet p�nz�gyi stabilit�si tan�cs fel�ll�t�s�t �rja el�, amelyben a�P�nz�gyminiszt�rium, a Magyar Nemzeti Bank �s a PSZ�F k�pvisel�i kapnak helyet, �s a test�let t�rv�nyjavaslatot is alkothat.

Tov�bbi v�ltoz�s lehet, hogy a PSZ�F a hitelint�zetekre egys�ges elvek alapj�n vethet ki b�rs�got, amelynek fels� hat�ra k�tmilli�rd forintra emelkedik - sorolta Farkas �d�m.

Er�s�dik a PSZ�F fogyaszt�v�delmi funkci�ja is, �gy az �gyfelek panaszait hat�s�gi elj�r�s keret�ben vizsg�lja meg a fel�gyelet, majd hoz d�nt�st - magyar�zta Farkas �d�m. Az el�t�rleszt�si d�jat egy sz�zal�kban maxim�lja a t�rv�nytervezet, ha az el�t�rleszt�s a hitel lej�rat�nak utols� egy �v�n bel�l t�rt�nik, akkor f�l sz�zal�k.

A t�rv�nyjavaslat a jegybanki alapkamat t�zszeres�ben maxim�lja a gyorsk�lcs�n�k teljes hiteld�jmutat�j�t (THM), ami jelenleg 70 sz�zal�k - tette hozz� a korm�nysz�viv�. Egyes p�nz�gyi v�llalkoz�sok jelenleg t�bb sz�z sz�zal�kos THM-mel is k�n�lnak gyorsk�lcs�n�ket.


Elfogadhatatlannak tartja a Fidesz, hogy a p�nz�gyi korm�nyzat �s a nemzeti bank gy�ms�ga al� helyezz�k a p�nz�gyi fel�gyeleti rendszert - jelentette ki Szijj�rt� P�ter, az ellenz�ki p�rt eln�ki st�bj�nak vezet�je a t�j�koztat� ut�n.

A stabilit�si tan�cs konzultat�v szerepet t�lt be - reag�lt a fentiekre�Szoll�r Domokos korm�nysz�viv�. Mint mondta, a tan�cs feladata az ellen�rz�s �sszehangol�sa, a p�nz�gyi folyamatok elemz�se - konkr�t �gyekben nincs �rdemi d�nt�si jogk�re.KAPCSOLÓDÓ CIKKEK