Cs�kken a f�v�rosi t�vh�d�j

2009.10.21. 14:50

�jabb d�jcs�kkent�ssel igyekszik a budapesti �nkorm�nyzat versenyk�pesebb� tenni a k�rnyezetbar�t, de a felhaszn�l�k sz�m�ra m�g mindig dr�ga t�vf�t�st. A f�v�ros azt akarja megel�zni, hogy egyre t�bben lev�ljanak a rendszerr�l.

Okt�ber 1-j�t�l visszamen�leg 14,1 sz�zal�kkal cs�kken a f�v�rosban a t�vh� d�ja - jelentette be Demszky G�bor f�polg�rmester szerd�n. Eml�keztetett arra: a m�lt h�napban m�r tized�vel cs�kkentett�k a d�jat, �gy - a kor�bbi int�zked�sekkel egy�tt - a t�vh� �ra �tlagosan 31 sz�zal�kkal alacsonyabb a janu�rin�l, ami "versenyk�pess� teszi" ezt a f�t�si m�dot.

A F�t�v Zrt. t�j�koztat�sa szerint egy �tlagos - 52 n�gyzetm�teres - lak�s eset�ben az �ves t�vh�d�j 260 ezer forintr�l 208 ezer forintra m�rs�kl�d�tt. A j�v� �v elej�t�l pedig egy ugyanilyen lak�s eset�ben, az �fakulcs megv�ltoz�sa miatt, 185 ezer fornit lehet az �ves t�vh�d�j.

Demszky G�bor kit�rt arra is, hogy a t�vf�t�s magas d�ja miatt "a megszokottn�l is alacsonyabb �ron" kelnek el az e megold�ssal f�t�tt lak�sok. Ez a f�v�rosi lak�sok 30 sz�zal�k�t, mintegy 240 ezer otthont �rintheti. A t�vf�t�s a legkisz�m�that�bb, legbiztons�gosabb, a k�rnyezetet legkev�sb� terhel� megold�s, Budapesten en�lk�l �vente 450-500 ezer tonn�val t�bb sz�n-dioxid ker�lne a leveg�be - tette hozz�.

Demszky G�bor �dv�z�lte, hogy janu�r 1-j�t�l cs�kken e szolg�ltat�s �ltal�nos forgalmi ad�ja. �gy v�lte, ez hozz�j�rulhat ahhoz, hogy az emberek ne v�ljanak le a t�vh�rendszerr�l.

Az �facs�kkent�s m�g kor�nt sem vehet� biztosra, a kies� bev�telek ugyanis jelent�sen befoly�soln�k a j�v� �vi k�lts�gvet�st. Err�l b�vebben itt��s itt olvashat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK