Jelent�sen n�tt Magyarorsz�gon a fizet�sk�ptelens�ggel �sszef�gg� c�gelj�r�sok sz�ma 2009-ben, szeptemberben sem �rezhet� m�g javul�s a tendenci�kban - �ll�tja a hitelmin�s�t�ssel foglalkoz� Coface. Az �j cs�dt�rv�ny m�g nem �reztetni a hat�s�t.

Az idei �v els� kilenc h�napj�ban 36 sz�zal�kkal n�tt a fizet�sk�ptelens�ggel kapcsolatos magyar c�gelj�r�sok sz�ma a Coface Hungary szerint, �m a cs�csot m�g nem �rte el: azt 2009 v�g�re, esetleg 2010 elej�re v�rja a t�rsas�g.

A hitelmin�s�t�ssel foglalkoz� Coface adatai szerint az �v els� kilenc h�napj�ban 58 cs�d, 10 826 felsz�mol�si �s 9735 v�gelsz�mol�si elj�r�st ind�tottak. Az elemz�s alapj�n a felsz�mol�si elj�r�sok sz�ma 34 sz�zal�kkal, a v�gelsz�mol�sok� pedig 37 sz�zal�kkal n�tt.

A szeptemberben hat�lyba l�pett �j cs�dt�rv�ny m�g nem �rezteti a hat�s�t, a cs�delj�r�sok sz�ma m�g mindig csek�ly a felsz�mol�si �s v�gelsz�mol�si elj�r�sokhoz k�pest. A t�rv�nynek v�rhat�an csak j�v�re lesz komolyabb hat�sa.

A c�g k�zlem�nye szerint a legink�bb kock�zatos ipar�gaknak v�ltozatlanul az �p�t�ipar, valamint a kis- �s nagykereskedelem min�s�l, de hasonl�an min�s�ti a Coface a turizmussal kapcsolatos v�llalkoz�sokat, valamint az ingatlangazd�lkod�st is. A vizsg�lt �gazatok k�z�tt nincs olyan, amely cs�kkenteni tudta volna a fizet�sk�ptelens�gi ar�nysz�m�t.