Az amerikai piacok az elm�lt h�rom napban el�sz�r tudtak emelked�ssel z�rni, a Dow Jones ipari indexnek (DJIA) az el�z� napi 9,949 pontos z�r��rt�kr�l 10 081 pontig siker�lt felkapaszkodni a cs�t�rt�ki csenget�sre - ez 1,32 sz�zal�kos er�s�d�s. Napk�zben 9917 pontig s�llyedt az index, de 10 105 ponton is j�rt.

A technol�giai index, a Nasdaq Composite 0,68, a Standard & Poor's 500 mutat� pedig 1,06 sz�zal�kos er�s�d�ssel z�rta a napot.

Alapvet�en a v�llalatok negyed�ves jelent�sei befoly�solt�k a befektet�ket, A 3M Co, a Travelers Cos Inc, az AT&T �s a McDonald's egyar�nt a v�rtn�l kedvez�bb adatokat ismertetett. Egyes banki jelent�sek pedig arra engedtek k�vetkeztetni, hogy a v�g�hez k�zeledik a p�nztint�zetek tartal�kait agressz�ven fel�p�t� ciklus.

F�kezte az emelked�st, hogy az LM Ericsson mobilgy�rt� a v�rtn�l kisebb profitr�l �s cs�kken� elad�sr�l sz�molt be. �sszess�g�ben rontott a befektet�i hangulaton, hogy a m�lt h�ten a v�rtn�l nagyobb m�rt�kben n�tt a munkan�lk�li seg�lyt el�sz�r k�r�k sz�ma az Egyes�lt �llamokban.