A jegybank eln�ke hangs�lyozta: az MNB felel�s a p�nzint�zeti rendszer stabilit�s��rt, ez�rt �rezte �gy, helyes, ha javaslatokat tesz a devizahitelez�s szigor�t�s�ra a kock�zatok cs�kkent�se, elker�l�se �rdek�ben.

Kiemelte: az MNB-nek nincs szab�lyoz�si, rendeletalkot�si joga, ez�rt tette le javaslatait a korm�nynak a hitelez�s szigor�t�s�r�l . Az eln�k j�nak tartja a pozit�v ad�slista �tlet�t.

A korm�ny p�nz�gyi fel�gyeletre vonatkoz� javaslatai �s a jegybanknak a devizahitelez�s szigor�t�s�ra vonatkoz� elk�pzel�sei nem kioltj�k, hanem kieg�sz�tik egym�st - mondta Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke a Gazdas�gi R�di� esti m�sor�ban.

Napjainkban m�g mindig az orsz�g kock�zati meg�t�l�se hat jobban a kamatd�nt�sekre, az alapkamat alakul�s�ra, mint a hazai infl�ci�s kil�t�sok - mondta Simor Andr�s, a jegybank eln�ke a Gazdas�gi R�di�ban, cs�t�rt�k este.

A Magyar Nemzeti Bank eln�ke megjegyezte: "sajnos nem tudtuk a kamatot olyan alacsonyra vinni, amit egy "norm�lis recesszi�" indokolt volna."

Simor Andr�s az eur� magyarorsz�gi bevezet�s�nek lehet�s�g�t, az annak el�szob�jak�nt sz�mon tartott ERM-II. rendszerhez val� csatlakoz�st feszeget� k�rd�ssel kapcsolatban al�h�zta: az eur� bevezet�se hossz� folyamat, amit c�lszer� egy olyan korm�nynak elind�tania, amely be is tudja fejezni.