Tov�bbra is er�s a forint, a t�zsde viszont esett szerd�n, csak a Mol volt kiv�tel. Lassan kezd mag�hoz t�rni az online hirdet�si piac. Cs�t�rt�k�n az Orsz�ggy�l�s el� ker�l a t�bbek k�z�tt�az uzsorakamatokat maximaliz�l�t�rv�ny. Hajnali v�ls�gh�rad�.

A KSH cs�t�rt�k�n nyilv�noss�gra hozza a hazai kiskereskedelmi forgalom augusztusi sz�mait. A PSZ�F jog�ll�s�t �jraszab�lyoz�, valamint a gyorsk�lcs�n�k kamatait maximaliz�l� p�nz�gyi t�rv�nyt terjeszt cs�t�rt�k�n az Orsz�ggy�l�s el� a korm�ny.

Negyed�ves v�llalati jelent�sek v�rhat�k a tengerent�lon (AT&T, 3M, McDonald's) �s Eur�p�ban (Credit Suisse, Novartis, Nestl�). K�n�ban a GDP-n�veked�s �s az ipari termel�s aktu�lis alakul�s�t, Nagy-Britanni�ban a kiskereskedelmi forgalom, az Egyes�lt �llamokban pedig munkan�lk�lis�g adatait k�zlik.

Ez t�rt�nt szerd�n

Ism�t er�s�d�tt valamelyest a forint, az eur�t szerd�n este 264,35 forinton jegyezt�k a kedd d�lut�ni 264,68 forint ut�n.

A BUX 83,38 pontos, 0,39 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 21 391,13 ponton z�rt szerd�n, a fontos pap�rok k�z�l csak a Mol er�s�d�tt.

Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter szerint pozit�v jelek mutatkoznak az eur�pai gazdas�gokban, "Magyarorsz�g m�r konszolid�l".

Beindult a pozit�v ad�snyilv�ntart�si adatb�zis, eddig 159 p�nz�gyi szolg�ltat� csatlakozott a az adatb�zishoz.

A recesszi� okozta visszaes�s ut�n lassan kezd mag�hoz t�rni az online hirdet�si piac.

Megt�rt a hazai faktoringpiac fejl�d�se, a PricewaterhouseCoopers szerint m�g b�ven van n�veked�si lehet�s�g a ter�leten.

A h�napok �ta gyeng�l� doll�r 14 havi m�lys�gbe ker�lt az eur�val szemben, a rekordot jelent� 1,60-as �rfolyamszint is vesz�lybe ker�lhet.

Lassan elz�rja a p�nzcsapot az amerikai korm�nyzat, a 700 milli�rd doll�ros p�nz�gyi seg�lyalap f�bb programjai le�llnak.

Az amerikai gazdas�g legt�bb szektora stabiliz�l�dott, vagy m�rs�kelt javul�st mutat - �ll a Fed (az amerikai jgybank) B�zs K�nyv�ben.

A Deutsche Bank a harmadik negyed�vben ism�t milli�rdos nyeres�get �rt el, ad�zott eredm�nye 1,4 milli�rd eur� lett.

A francia PSA Peugeot-Citroen �rbev�tele 7,7 sz�zal�kkal cs�kkent, annak ellen�re, hogy az eladott aut�k sz�ma 10 sz�zal�kkal n�tt.

P�nz�gyei helyrerak�sa v�gett eladja a BAA a Gatwick Airportot, London m�sodik legnagyobb repter�t.

A The New York Times �jabb sz�z munkat�rs�t bocs�tja el h�rszerkeszt�s�g�b�l az �v v�g�ig.