K�zel 20 milli�rdos vesztes�g az ukr�n OTP-le�nyn�l

2009.10.26. 14:10

Az OTP Bank ukrajnai le�nybankja, a CJSC OTP Bank 947 milli� hrivny�s, mintegy 20 milli�rd forint vesztes�gr�l adott sz�mot a harmadik negyed�vben, �gy �sszess�g�ben k�zel 1,7 milli�rd hrivny�s vesztes�gn�l j�rhat az eddig eltelt h�rom negyed�vben a Cashline h�rlevele szerint.

A br�kerc�g ugyanakkor felh�vja a figyelmet arra: ezeket a sz�mokat az ukr�n sz�mviteli szabv�nyok szerint publik�lt�k, ami jelent�sen elt�r a magyar, illetve a nemzetk�zi (IFRS) szab�lyokt�l. Ez ut�bbi szerint az els� f�l�vben k�zel 10 milli�rd forint vesztes�get termelhetett az ukr�n p�nzint�zet.

A Cashline �rt�kel�se szerint aggodalomra adhat okot, hogy a bank az els� f�l�vben teljes hitelportfoli�j�nak 34 sz�zal�k�t struktur�lta �t, illetve az ukr�n valuta relat�ve gyenge volt a harmadik negyed�vben a doll�rral szemben. �gy a most k�zz�tett vesztes�g meger�s�theti azon piaci aggodalmakat, hogy gyeng�lhet a bank profittermel� k�pess�ge.

Ugyanakkor az OTP kor�bbi el�rejelz�se szerint egyre kev�sb� val�sz�n�, hogy az ukrajnai le�nybank �v v�g�re nullszald�s legyen. Figyelembe v�ve a mostani vesztes�get, illetve az �jabb t�keemel�si h�reket, ez teljes eg�sz�ben �rthet� - �ll a h�rlev�lben.

A sz�mok val�ban az ukrajnai sz�mviteli standardokat t�kr�zik - k�z�lte az OTP Bank az MTI megkeres�s�re, hozz�t�ve, hogy az OTP a harmadik negyed�ves, IFRS szerinti konszolid�lt sz�mokat november 13-�n teszi k�zz�.�

A h�rlev�lben foglaltakra reag�lva a bank hangs�lyozta: a portfoli�min�s�g az elm�lt negyed�vekben a v�rakoz�soknak megfelel�en alakult, kontroll�lt. A hitel-�tstruktur�l�s tervezett folyamat, a bank v�rakoz�sai szerint a hrivnya er�s�d�s�vel, illetve a folytat�d� hitelportfoli� �tstruktur�l�ssal l�nyegesen javul majd a portfoli� min�s�ge - k�z�lte az OTP sajt�oszt�lya.