Dr�gulhat a g�z janu�rt�l

2009.10.27. 7:41

Janu�rban a piaci folyamatok alapj�n indokolhat�n�l j�val nagyobb g�z�remel�sre lesz sz�ks�g�- �rja a Vil�ggazdas�g egy szakmai k�r�kben k�sz�tett elemz�sre hivatkozva.

Janu�rt�l sz�mos t�nyez� miatt dr�gulhat a g�z, r�ad�sul �gy kell majd v�grehajtani az �remel�st, hogy az��sszel indokolatlanul nagy m�rt�kben, 10 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt az �r. Emiatt pedig besz�k�lt a d�nt�shoz�k mozg�stere.

A hossz� t�v� szerz�d�s alapj�n p�l�dul�14 sz�zal�kkal dr�g�bban �rkezik Magyarorsz�gra a g�z Oroszorsz�gb�l - �rja a Vil�ggazdas�g. A lap birtok�ba jutott szakmai elemz�s szerint emellett a g�zkeresked�k k�lts�g- �s megt�r�l�s-fel�lvizsg�lata nyom�n is emelkedhet az �r, nem besz�lve arr�l, hogy a g�zfogyaszt�s cs�kken�se miatt az keresked�k �lland� kiad�sainak az ar�nya nagyobb lesz.

A KPMG tan�csad� c�g szak�rt�je, Kiss P�ter szerint azonban sz�ks�g volt az okt�beri �rcs�kkent�sre, mert a nemzetk�zi piacon jelent�sen esett a g�z �ra, ezt a v�ltoz�st pedig �rv�nyes�teni kellett az �rakban. A janu�ri �rakat nem akarta megj�solni a szakember, �m azt elmondta, tov�bbra is sok a g�z a piacon, a felhaszn�l�s pedig k�r�lbel�l 10 sz�zal�kkal esett. A lakoss�g m�r tavaly visszafogta a g�zfogyaszt�st, �s az�ta sem n�velte, az ipari fogyaszt�kn�l pedig a v�ls�g cs�kkentette az ig�nyt.