Zuhan� forint, �jabb bankcs�d a v�ls�gh�rad�ban

2009.11.02. 22:55

Eg�sz nap gyeng�lkedett, este pedig t�bbh�napos m�lys�gbe zuhant a forint h�tf�n. A BUX is gyeng�bben z�rt, de Amerika valamelyest felh�zta. Elfogadta az Orsz�ggy�l�s a k�lts�gvet�st megalapoz� t�rv�nycsomagot, b�v�l az utaz�si csekk felhaszn�lhat�s�gi k�re. �jabb amerikai bank ment cs�dbe, Obama szerint tov�bb sz�k�l a munkaer�piac, Putyin szerint az Uni�nak kell seg�teni Ukrajn�t.

Kev�s makroadat l�t napvil�got kedden. Eur�p�ban csak a brit �p�t�ipari indexet teszik k�zz�.

Az Egyes�lt �llamokban az okt�beri �jaut� elad�sokr�l, az ipari rendel�s�llom�ny szeptember havi v�ltoz�s�r�l tesznek k�zz� inform�ci�t �s az ABC h�rtelev�zi� szok�sos fogyaszt�i bizalmi felm�r�s�nek eredm�nyeit is k�zlik.

Itthon az Orsz�ggy�l�s szavaz majd a 2010-es k�lts�gvet�s saroksz�mair�l.

Zuhant a forint este, esett a BUX

Zuhant a forint h�tf�n este a d�lut�ni eur��rfolyam�hoz viszony�tva. Nyolc k�r�l megfordult a 282,60-as �rfolyamon is, majd negyed t�z ut�n 279,06 forintot �rt egy eur�. A forint annak ellen�re gyeng�lt hirtelen jelent�sen, hogy fontosabb h�r sem itthon, sem a tengerent�lon nem l�tott napvil�got. A 282 k�r�li �rfolyam k�zel n�gy �s f�lhavi rekordnak sz�m�t. A zuhan�s a londoni �s magyar devizapiac - itt kereskednek f�k�nt a magyar fizet�eszk�zzel - z�r�sa ut�n t�rt�nt.

Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 284,64 pontos, 1,38 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 20 288,09 ponton z�rt h�tf�n. A r�szv�nypiac forgalma 22,4 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek az er�s�d� Richter kiv�tel�vel gyeng�ltek az el�z� z�r�shoz k�pest.

Tov�bbzuhant a magyar lak�spiac. Az idei harmadik negyed�vben �ves alapon 23 sz�zal�kkal cs�kkent a haszn�latba vett lak�sok sz�ma, az �j enged�lyek� pedig 40 sz�zal�kkal esett vissza. A szint�n h�tf�n megjelent BMI-jelent�s azt mutatja, hogy nincs j� b�rben a magyar feldolgoz�ipar.

Az Orsz�ggy�l�s h�tf�n elfogadta a 2010-es k�lts�gvet�st megalapoz� t�rv�nycsomagot, amely�41 t�rv�nyt m�dos�t.

J�v�re m�gsem sz�k�l az �d�l�si csekk ig�nybe vehet�s�gi k�re, s�t, a csekk egy �jabb jogc�m alapj�n a m�vel�d�s ter�letein is felhaszn�lhat� lesz.

�jabb bankcs�d Amerik�ban

Cs�dv�delmet k�rt a kis- �s k�z�pv�llalatokat finansz�roz� CIT Group, ez az �t�dik legs�lyosabb v�llalati cs�d az amerikai gazdas�g t�rt�net�ben.

A kock�zatos befektet�si konstrukci�k �rai "t�l sokat �s t�l gyorsan" emelkedtek az ut�bbi id�szakban a makrogazdas�gi alapmutat�khoz m�rve, �s �jabb bubor�k kialakul�sa fenyeget - �rta h�tf�i cikk�ben Nouriel Roubini.

Egy �ven bel�l a legnagyobb emelked�st mutatt�k az amerikai �p�t�ipari kiad�sok szeptemberben: k�z�p�tkez�sek rekord �tem�t a t�bb mint a hat �ve leger�sebb mag�n�p�tkez�si �tem t�mogatta. A feldolgoz�ipar mutat�ja szint�n nagyot ugrott el�re.

Barack Obama h�tf�n figyelmeztetett, hogy �jabb munkahelyek fognak megsz�nni az elk�vetkez� hetekben-h�napokban, ugyanakkor hangs�lyozta, janu�ri beiktat�sa �ta jelent�sen javult a gazdas�g �llapota az Egyes�lt �llamokban.

Vlagyimir Putyin orosz minisztereln�k felsz�l�totta h�tf�n az Eur�pai Uni�t, hogy hitelekkel seg�tsen Ukrajn�nak kifizetni az orosz g�zsz�ll�t�sok ellen�rt�k�t. "Eur�pa seg�thet hitelek form�j�ban.

A j�v� �v d�nt� lesz a Nabucco-projekt sz�m�ra, mivel j�v�re kell ratifik�lni a g�zvezet�k meg�p�t�s�r�l k�t�tt meg�llapod�st - v�lekedik Joschka Fischer volt n�met k�l�gyminiszter.

A v�rtn�l jobb els� f�l�ves eredm�nyek k�zz�t�tele ut�n h�romszoros�ra emelte �ves profitc�lj�t a jap�n Suzuki Motor.

KAPCSOLÓDÓ CIKK