T�zsd�re megy a J�rai-f�le biztos�t�

2009.11.05. 12:54

Bevezetik a Budapesti �rt�kt�zsd�re (B�T) a CIG Pann�nia �letbiztos�t� r�szv�nyeit.

J�v� �v v�g�ig, n�h�ny 10 milli� eur�nyi �j r�szv�ny kibocs�t�s�val a Budapesti �rt�kt�zsd�re megy a CIG Pann�nia �letbiztos�t� Zrt. - k�z�lte J�rai Zsigmond� fel�gyel�bizotts�gi eln�k cs�t�rt�k�n sajt�t�j�koztat�n Budapesten.

A szerdai rendk�v�li k�zgy�l�s�n v�ltoztatta meg a CIG K�z�p-eur�pai Biztos�t� Zrt. a nev�t CIG Pann�nia �letbiztos�t� Zrt.-re, �s d�nt�tt z�rtk�r� 10 milli� eur�s t�keemel�sr�l - ismertette a k�zgy�l�s m�sik hat�rozat�t J�rai Zsigmond.

A CIG tavaly m�jusban jelent meg a magyar piacon, a c�g akkor Pann�nia �letbiztos�t�s n�ven kezdte meg els� term�keinek �rt�kes�t�s�t. Horv�th B�la vez�rigazgat� m�r akkor azt mondta, hogy tervezik a t�zsdei bevezet�st, amire a cs�t�rt�ki�bejelent�s szerint a k�zelj�v�ben sor is ker�lhet.

A CIG amb�ci�zus tervekkel megy neki a k�vetkez� id�szaknak, az alap�t�skor ugyanis azt mondta a biztos�t� els� embere, hogy a c�g 5 �ven bel�l piacvezet� akar lenni Magyarorsz�gon. A CIG-ben alap�t� tulajdonos volt a tavaly szeptemberben bed�lt Lehman Brothers is, de a cs�d ut�n term�szetesen v�ltozott a tulajdonosi strukt�ra.

A CIG legut�bb azzal ker�lt be a h�rekbe, hogy a biztos�t�t adminisztrat�v hi�nyoss�gok miatt�h�rom milli� forintra b�rs�golta a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F).

KAPCSOLÓDÓ CIKK