Visszafizetett 192 milli�rdot az OTP az �llamnak

2009.11.05. 17:10

Visszafizetett 700 milli� eur�t, azaz t�bb mint 192 milli�rd forintot�az �llamnak az OTP Bank, ez a m�rciusban kapott 1,4 milli�rd eur�s hitel fele.

A magyar �llam �s az OTP k�z�tt 2009. m�rcius 26-�n l�trej�tt k�lcs�nszerz�d�s alapj�n k�t r�szletben foly�s�tott, �sszesen 1,4 milli�rd eur�nyi hitelb�l 2009. november 5-�n az OTP 700 milli� eur�nak megfelel� �sszeget visszafizetett - k�z�lte a bank a B�T honlapj�n.

A k�zlem�ny lesz�gezi, hogy a hitelmeg�llapod�s al��r�sakor mind a P�nz�gyminiszt�rium, mind pedig az OTP Bank c�lja az volt, hogy a glob�lis p�nz�gyi v�ls�g m�lypontj�n, t�bbletforr�shoz juttass�k a magyar v�llalkoz�sokat. A meg�llapod�snak megfelel�en az eltelt id�szakban az OTP Bank t�bb mint 5 ezer magyar v�llalkoz�st keresett meg hitelfelv�telre vonatkoz� aj�nlattal. 2009. �prilis 1. �s szeptember 30. k�z�tt mintegy 123 milli�rd forint �sszegben foly�s�tott az OTP hitelt, ez�ltal a mikro- �s kisv�llalati, tov�bb� k�z�p-�s nagyv�llalati �gyfelek sz�m�ra foly�s�tott, �rfolyammal korrig�lt hitel�llom�ny �rt�ke 63 milli�rd forinttal, 15 sz�zal�kkal b�v�lt az elm�lt id�szakban.

Az OTP azt is k�z�lte, hogy "tov�bbra is elk�telezett amellett, hogy a hazai v�llalkoz�soknak hitelezve enyh�tse a v�ls�g okozta likvidit�si neh�zs�geket. Ugyanakkor az �llami hitel felhaszn�l�s�val ny�jtott v�llalkoz�i k�lcs�n hiteld�ja �s futamideje csak a v�llalkoz�i k�r egy r�sz�nek ig�ny�t tudja kiel�g�teni, emiatt az ig�nyek egy sz�lesebb k�r�nek kiel�g�t�s�t a bank saj�t, jelenleg 5 milli�rd eur�t meghalad� likvidit�si tartal�kai terh�re k�v�nja biztos�tani".

Az OTP cs�t�rt�k�n 1,02 sz�zal�kos emelked�s ut�n, 5435 forinton fejezte be a keresked�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK