Megv�lik bolg�r le�ny�t�l a Magyar Telekom

2009.11.17. 9:29

A�Magyar Telekom�meg�llapodott bulg�riai le�nyc�ge, az Orbitel elad�s�r�l.�

A Magyar Telekom a Spectrum Net AD-nek adja el a kiz�r�lag tulajdon�ban l�v� bulg�riai c�g�t, az alternat�v t�vk�zl�si szolg�ltat�k�nt m�k�d� Orbitelt.

Az err�l sz�l� szerz�d�st -�amit m�g a bulg�riai versenyhivatlanak j�v� kell�hagynia�-�az id�n 10 milli� eur�s bev�tellel��s 1 milli� eur� k�r�li EBITDA-val�sz�mol�Orbitel�saj�tt�ke-�rt�k�t�5 milli� eur�ban hat�rozza meg.

Az �gylet eredm�nyek�nt az Magyar Telekom kivonul�a bolg�r alternat�v kiskereskedelmi t�vk�zl�si piacr�l, hogy a kedvez�bb kil�t�sokat ny�jt� ter�letekre koncentr�lhasson.�A tranzakci� v�rhat�an a j�v� �v elej�n z�rj�k le az �rintettek.

Az [origo] M�dia �s Kommunik�ci�s Szolg�ltat� Zrt. kiz�r�lagos tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt.