Jelent�sen cs�kkent a Mol eredm�nye

2009.11.17. 7:31

�ves �sszevet�sben kevesebb mint fel�re cs�kkent a�Mol kilenchavi nyeres�ge�- der�l ki az olajt�rsas�g kedd hajnalban publik�lt gyorsjelent�s�b�l.

A Mol az els� h�romnegyed �vben�76,22 milli�rd forint nett� nyeres�get �rt el, ami 56 sz�zal�kos visszaes�st jelent �ves �sszevet�sben, a�m�k�d�si bev�telek pedig 13 sz�zal�kkal 2335,04 milli�rd forintra cs�kkentek - der�l ki az olajv�llalat gyorsjelent�s�b�l.��A harmadik negyed�vben az olajc�g�mind�ssze 12,6 milli�rd forintos nyeres�get produk�lt, szemben a m�sodik negyed�vben el�rt 178 milli�rd forinttal, illetve az el�z� �v azonos id�szak�ban feljegyzett k�zel 5 milli�rd forintos negat�v eredm�nnyel.�

A k�szp�nztermel�-k�pess�get mutat� kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) az els� h�romnegyed�vben 329,8 milli�rd forint volt, 10 sz�zal�kkal t�bb a b�zisn�l. A harmadik negyed�vben az EBITDA 31 sz�zal�kkal 98,1 milli�rd forintra emelkedett 2008 harmadik negyed�v�hez k�pest, miut�n a horv�t INA 2009 harmadik negyed�vi teljes k�r� konszolid�ci�ja 22,5 milli�rd forinttal, 30 sz�zal�kkal n�velte az �rt�k�t. A Mol egy darab r�szv�ny�re jut� nyers�g (EPS) az els� h�romnegyed �vi profit alapj�n 55 sz�zal�kkal - 1997 forintr�l - 895 forintra cs�kkent, m�g a k�l�nb�z� korrekci�s t�nyez�ket is figyelembe v�ve az EPS 42 sz�zal�kkal esett vissza.

Az �v els� kilenc h�napja sor�n a rendk�v�l neh�z k�ls� k�rnyezet k�l�n�sen nagy kih�v�sok el� �ll�totta vil�gszerte a finom�t�s �s petrolk�mia ipar�gat, mely a kapacit�sok kihaszn�l�s�nak jelent�s cs�kkent�s�re �s p�ld�tlan eszk�z�rt�kes�t�sekre k�nyszer�tette a v�llalatokat. A Mol ezen id�szakban bebizony�totta, hogy m�g ilyen sz�ls�s�ges k�r�lm�nyek k�z�tt is k�pes pozit�v�eredm�ny el�r�s�re a feldolgoz�s �s az kereskedelem ter�let�n - komment�lta a kedden megjelent sz�mokat Hern�di Zsolt, a Mol els� embere hozz�tette: "ebben a kih�v�sokkal teli k�rnyezetben m�rf�ldk�nek tekintj�k, hogy 2009. III. negyed�v�t�l megkezdt�k az INA teljes k�r� konszolid�l�s�t. Nem csak azir�nt vagyunk elk�telezettek, hogy a hat�konys�g ter�n el�rt vezet� szerep�nket kiterjessz�k az INA-ra �s n�velj�k az eredm�nyess�g�t, hanem hogy jav�tsuk a piaci poz�ci�j�t Horv�torsz�gban �s D�lkelet-Eur�p�ban, ami jelent�s �rt�ket teremt minden �rintett sz�m�ra".

KAPCSOLÓDÓ CIKK