V�ls�gh�rad�: Trenddel szemben er�s�d�tt a BUX, a forint �sszevissza j�r, kir�g a GM Eur�p�ban

2009.11.18. 23:54

A rossz amerikai adatok ellen�re er�s�dni tudott a BUX - szembemenve ezzel a trenddel, a forint kalandos utat j�rt be, igaz, sz�k s�vban ugr�lt ide-oda.�Z�ld utat kapott a belga KBC bankcsoport �talak�t�sa, a General Motors Eur�p�ban megv�lik hozz�vet�leg 10 ezer dolgoz�j�t�l, a Citigroup pedig emeli vezet� tiszts�gvisel�inek fizet�s�t. Eur�p�ban a lengyel gazdas�g teljes�t a legjobban - igaz, senki sem tudja, hogy mit�l. V�ls�gh�rad� cs�t�rt�k hajnalban.

Szer�ny a cs�t�rt�ki k�zz�t�teli lista, Magyarorsz�gon nem j�n ki semmilyen fontosabb makroadat - kev�sb� fontos sem -, �s k�lf�ld�n sincs k�l�n�sebb k�n�lat.

Napvil�got l�t az okt�beri�brit kiskereskedelmi forgalom, ami a v�rakoz�sok szerint��v/�v �s h�/h� alapon is b�v�l. ugyancsak k�zz�teszik az amerikai heti friss munkan�lk�liek sz�m�t, valamint a philadelphiai Fed novemberi feldolgoz�ipari bizalmi index�t. Ezek mellett napvil�got l�t a t�r�k kamatd�nt�s �s az okt�beri�sv�jci kereskedelmi m�rleg, ami a v�rakoz�sok szerint romlott.

Mi t�rt�nt szerd�n?

A megszokottn�l alacsonyabb forgalom mellett enyhe vesztes�ggel z�rtak az amerikai piacok szerd�n, a kor�bbi rossz amerikai h�rek ellen�re csaknem 1 sz�zal�kos er�s�d�st produk�lt szerd�n a Budapesti �rt�kt�zsde.

Emelkedett szerd�n az eur� �rfolyama, reggel 265 forint k�r�l j�rt a jegyz�s, kisebb ugr�sok ut�n este�hirtelen er�s�d�tt, nyolc �r�ra el�rte a 266,8 forintos szintet az eur�pai deviza. Kedd este m�g�265�forint volt egy eur�.

Az IMF �s a Fidesz k�z�tt kialakult konfliktus alapj�n �gy t�nik, az ellenz�ki p�rton bel�l sem vil�gos, hogy korm�nyra ker�l�s�k eset�n pontosan mit is kezden�nek a gazdas�ggal �s a k�lts�gvet�ssel. A Fidesz is akar IMF-hitelt, de egyben a hi�ny elsz�ll�s�val is sz�molnak, amit viszont a nemzetk�zi szervezet nem toler�lna.�Igaz, a�meccs m�g nincs lef�jva, az IMF ugyanis t�bb orsz�gban is megengedte a hi�ny n�vel�s�t.

T�zsd�re mehet a K&H, de nem most. Z�ld utat kapott a belga KBC bankcsoport �talak�t�sa, amelynek a k�vetkez� �vekben r�sze lehet a magyar K&H Bank kisebbs�gi r�szesed�s�nek t�zsd�re vitele is. A KBC egy�b befektet�seit is �rt�kes�ti, hogy visszafizethesse a belga �s a flamand korm�nyzat 7 milli�rd eur�s seg�lycsomagj�t.

M�g mindig n� a mobilok sz�ma

Gazdas�gi szeml�letv�lt�st, az int�zm�nyrendszer reformj�t s�rgetik gazdas�gkutat�k, akik szerint a magyar gazdas�gban nem sebess�gv�lt�sra, hanem "v�lt��t�ll�t�sra" van sz�ks�g.

A l�zingb�l visszavett javak �rt�kes�t�s�re online aukci�s port�lt hozott l�tre a Magyar L�zingsz�vets�g �s az ipari �rver�sekkel foglalkoz� Intergavel Kft., lct.hu n�ven - k�z�lte a Intergavel Aukci�szervez� Kft. szerd�n az MTI-vel. Az �zemeltet�k �vente t�bbezres �rt�kes�t�si darabsz�mot �s t�bb sz�zmilli�s forgalmat v�rnak.

Egy erdei gomba feldolgoz�s�r�l, csomagol�s�r�l�adott fikt�v sz�ml�kkal k�vetett el csal�st egy�c�g - k�z�lte az ad�hivatal.

Tov�bb n�tt a molbilel�fizet�k sz�ma. 2009 okt�ber�ben folytat�dott a magyar mobilpiacon kisebb megszak�t�sokkal janu�r �ta tart� �gyf�lsz�m cs�kken�s. A h�rom szolg�ltat� �gyfeleinek sz�ma okt�berben 88 ezerrel 11 milli� 696 ezerre apadt, ami 142 ezerrel maradt el az egy �vvel kor�bbi �s mintegy 430 ezerrel a 2008 v�gi szintt�l.

A GM kir�g 10 ezer eur�pai dolgoz�t

A General Motors tegnap bejelentette, hogy 20-25 sz�zal�kkal cs�kkenti eur�pai kapacit�sait, ami 9-10 ezer munkahely megsz�n�s�t jelentheti Eur�p�ban. Az Opel vezet�je most a korm�nyokn�l kamp�nyol seg�ts�g�rt, elk�pzelhet�, hogy a magyar �llamot is megk�rny�kezi.

Nem tudni pontosan, hogy mi�rt, de Lengyelorsz�g lett a legjobban teljes�t� EU-gazdas�g az id�n - �rta a szerdai Financial Times.

Kedden a Citigroup bejelentette, hogy emeli n�h�ny vezet� �ll�s� dolgoz�ja fizet�s�t. A bank�rkeresetek kor�bban nagy botr�nyt v�ltottak ki, ugyanis am�g egyes p�nz�ri�sok becs�d�ltek, vezet�ik hatalmas fizet�seket �s b�nuszokat tettek zsebre.

KAPCSOLÓDÓ CIKK