N�tt a Neo FM tulajdonos�nak vesztes�ge

2009.11.19. 8:22

Az �v els� kilenc h�napj�ban el�rt f�lmilli�rd forintos konszolid�lt vesztes�gr�l sz�molt be cs�t�rt�k�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben az Econet.hu. A c�gcsoport szerint az �ves eredm�nyt a sikeres k�lts�gcs�kkent�s mellett a cs�t�rt�k�n indult �j kereskedelmi r�di�val b�v�l� m�dia �zlet�g teljes�m�nye hat�rozza majd meg.

Az �v els� h�romnegyed�ben 521,7 milli� forint volt az Econet.hu Nyrt. konszolid�lt vesztes�ge, szemben a m�lt �v hasonl� id�szak�ban elk�nyvelt 248 milli� forint vesztes�ggel - k�z�lte az Econet.hu a B�T honlapj�n cs�t�rt�k�n. A gyorsjelent�s 1,27 milli�rd forint �rbev�telr�l sz�molt be, ami 31 sz�zal�kkal marad el a tavalyit�l.

A k�szp�nztermel� k�pess�get mutat�, kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) m�nusz 113,6 milli� forintr�l m�nusz 499,4 milli� forintra v�ltozott. Az egy - 100 forint n�v�rt�k� - r�szv�nyre jut� vesztes�g 5,14 forintr�l 10,54 forintra emelkedett.

A gyorsjelent�s megjegyzi, hogy a k�lts�gcs�kkent� �s hat�konys�gn�vel� int�zked�sek eredm�nyek�nt a harmadik negyed�vben 200 milli� forinttal cs�kkentek a r�ford�t�sok a m�sodik negyed�vhez k�pest.

A c�gcsoport hangs�lyozza, hogy 2009 harmadik negyed�v�re szinte teljesen be�rt a k�lts�gcs�kkent� �s hat�konys�gn�vel� int�zked�sek hat�sa, a csoportszint� k�lts�gek 2009 els� �s m�sodik negyed�v�hez k�pest t�bb mint 200 milli� forinttal cs�kkentek. A 2009-es teljes �vi eredm�nyess�g szempontj�b�l alapvet�en a m�dia �zlet�g tov�bbi teljes�tm�nye lesz meghat�roz� - �ll a jelent�sben.

Az �zlet�g �j tagja, a Neo FM nev� kereskedelmi r�di� cs�t�rt�k hajnalban kezdte meg ad�s�t az addig a Sl�ger R�di� �ltal haszn�lt orsz�gos frekvenci�n.

Szerd�n jelentett�k be, hogy csaknem 15 sz�zal�kos r�szesed�st v�s�rolt az OTP Bank az Econetben. A tranzakci� m�g j�liusban, h�napokkal az ORTT okt�beri, a frekvenciap�ly�zatok gy�zteseir�l meghozott d�nt�se el�tt zajlott le. Az OTP csak befektet�si szolg�ltat�st ny�jtott, a megb�z� az Econet igazgat�s�gi tagj�nak, Bal�zs Csab�nak a�c�ge.

Bev�s�rolt az igazgat�s�gi tag

Bencze Gy�rgy, Econet.hu igazgat�s�gi tagja 2009. november 18-�n, a reggeli keresked�s sor�n, t�zsdei �gyletben, a Concorde �rt�kpap�r Zrt. mint befektet�si szolg�ltat� ig�nybev�tel�vel 20 ezer darab Econet.hu t�rzsr�szv�nyt v�s�rolt, r�szv�nyenk�nti 144 forintos v�tel�ron - k�z�tle a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) honlapj�n. A fentiek k�vetkezt�ben a Bencze Gy�rgy tulajdon�ban t�rzsr�szv�nyek mennyis�ge 25 600 darabr�l 45 600 darabra n�vekedett.KAPCSOLÓDÓ CIKK