Pluszban kezdett a BUX

2009.11.25. 9:07

A keddi gyeng�l�st k�vet�en szerd�n pluszban nyitott�a pesti t�zsdeindex, miut�n a vezet� r�szv�nyek 0,1-1,4 sz�zal�kkal dr�gultak.

A Budapesti �rt�kt�zsde vezet� indexe, a BUX 21 236�ponton nyitott szerd�n, ami 0,5 sz�zal�kos�emelked�snek felel meg a keddi - 0,3 sz�zal�kos s�llyed�s ut�n�kialakult�- v�geredm�nyhez k�pest.

Valamennyi vezet� pap�r pozit�v ir�nyba indult. Az OTP Bank �rfolyama 1,4 sz�zal�kkal 5630 forintra ugrott, a Mol 0,1 sz�zal�kkal 16 320 forintra dr�gult, a Magyar Telekom jegyz�se 0,8 sz�zal�kkal 762 forintra emelkedett, a Richter� 0,5 sz�zal�kkal 42 300 forintra n�tt.

A budapesti nyit�s el�tt - szerd�n kor�n reggel z�r� -��zsiai t�zsdemutat�k�t�bbs�ge is�emelkedett. �Az elm�lt �t keresked�si napon s�llyed��toki�i t�zsde indexe�ir�nyt v�ltott, 0,4 sz�zal�kkal 9441 pontra h�zott.�A szer�ny forgalom �s hat�rozott ir�ny n�lk�l zajlott keresked�s mellett el�rt emelked�st f�k�nt az okozta, hogy sz�mos befektet� kapott az alkalmon �s bev�s�rolt az olcs�bb�v�lt r�szv�nyekb�l. Seg�tette a t�zsd�t az is, hogy a v�rtn�l jobb lett az okt�beri jap�n k�lkereskedelmi m�rleg.

A t�rs�g t�bbi�fontos t�zsd�je k�z�l a hongkongi mutat� 0,2 sz�zal�kkal gyeng�lt, a sz�uli 0,3 sz�zal�kkal emelkedett.�L�tv�nyosabb pluszt �rt el a sahngaji mutat�, amely t�bb mint 2 sz�zal�kos t�bblettel z�rt.���