Izgalmasan indult a nap a bankk�zi devizapiacon:�az�eur� jegyz�se 275 forint f�l� ker�lt r�vid id�re, azt�n�korrekci� k�vetkezett, ennek eredm�nyek�nt�az �rfolyam el�bb 274 forint, majd 273 forint al� ker�lt.

Nagyon rossz hangulatban indult a keresked�s a bankk�zi devizapiacon: p�ntek�hirtelen 275 forint f�l� ugrott az eur� �rfolyama, amely a cs�t�rt�ki keresked�sben 267 forintr�l 272 forintra v�ltozott. A nyit�s ut�ni elad�si nyom�s k�s�bb enyh�lt, az eur� jegyz�se�274 forint al� s�llyedt. D�lut�nra pedig stabilan 273 al� s�llyedt a kurzus, 18 �ra el�tt n�h�ny perccel 272,34 forinton tart�zkodott az eur� �rfolyama.

A m�sf�l nap alatt bek�vetkezett jelent�s forintgyeng�l�s�k�lf�ldi okokkal magyar�zhat�. A nemzetk�zi piacokon ugyanis er�teljes elad�si hull�m s�p�rt v�gig, miut�n Dubajban bejelentett�k, hogy az emir�tus vezet� c�ge halaszt�st k�rt hiteleinek visszafizet�s�re. Ennek nyom�n�m�r cs�t�rt�k�n �s a p�nteki nyit�s ut�n jelent�s m�nuszba ker�ltek a vil�g t�zsdeindexei, k�zt�l a BUX, �s a devizapiacok is fel�l�nk�ltek. Igaz, londoni elemz�k �gy v�lekednek, hogy a r�gi� piacait elker�li az Arab (Perzsa)-�b�lb�l indul� turbulencia.

A h�rekre�a kock�zatosabb eszk�z�k elad�s�val�v�laszoltak a befektet�k �s a biztons�gos c�lpontok -�jap�n jen �s doll�r - fel� fordultak.�(A doll�r eur�hoz m�rt jegyz�se az 1,50 feletti tartom�nyb�l�1,48-as szintre cs�kkent.)��gy a�felt�rekv� piaci deviz�k, a forint is vesz�tett �rt�k�b�l - mondta az [origo]-nak Kolba Mikl�s, az ING deviza�zlet�g-vezet�je, aki jelezte, hogy�a forintgyeng�l�st felnagy�tja, hogy a h�t elej�n m�g pozit�v hangulat jellemezte�a felt�rekv� piacokat, ez�rt akkor m�g er�s�d�tt a magyar fizet�eszk�z. �

A Commerzbank piaci koment�rj�b�l az der�l ki, hogy�b�r dubaji h�rek ugyan jelent�s��rfolyames�st gener�ltak a piacokon, egyel�re nem kell p�nikba esni.�Arr�l van sz�, hogy a kor�bbi j� hangulat elt�nt �s megijedtek a befektet�k, de k�nnyen lehet, hogy t�lzott volt a reakci�. Fontos t�nyez�, hogy az Egyes�lt �llamokban cs�t�rt�k�n a h�laad�s napja miatt sz�net volt, �s p�nteken is csak a szokottn�l r�videbb ideig lesznek nyitva a tengerent�li�piacok, vagyis a legfontosabb piacok nem mutatnak ir�nyt a befektet�knek. "V�rjuk ki a h�tf�t, �s megl�tjuk, �jabb t�ves riaszt�s volt vagy t�nyleg a v�ls�g m�sodik�hull�m�val �llunk szemben, Ink�bb az el�bbi forgat�k�nyv az es�lyesebb" - v�lik a Commerzbank szak�rt�i.