A�Dubai World fizet�si neh�zs�geinek h�r�re jelent�sen estek a toki�i r�szv�ny�rak p�nteken.

H�rom sz�zal�kot meghalad� gyeng�l�ssel, n�gy h�nap �ta a legalacsonyabb szinten z�rt a toki�i �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja p�nteken. A t�bbi vezet� �zsiai b�rze is komoly vesztes�gen �llt, folytatva a cs�t�rt�ki lejtmenetet.

A toki�i b�rze Nikkei-225 indexe 3,2 sz�zal�kkal (301,72 ponttal) 9081,52 pontra esett. Az el�z� naphoz hasonl�an ez�ttal is a Dubai World fizet�si neh�zs�geinek h�re befoly�solta a befektet�ket: Dubaj k�t vezet� v�llalata t�bb milli�rd doll�rnyi k�telezetts�ge teljes�t�s�nek j�v� m�jusra halaszt�s�t k�rte hitelez�it�l.

A l�p�s r�sze azon t�rekv�snek, hogy �tstruktur�lj�k az �sszesen 59 milli�rd doll�rral tartoz�, �llami tulajdon� Dubai World holding hitel�llom�ny�t - a korm�nyzat a Deloitte tan�csad� c�get b�zta meg ennek levez�nyl�s�vel, a�cs�t�rt�ki h�r pedig lejt�re tette a r�szv�nypiacokat �s a forintot is.

Gyeng�tette a r�szv�nyeket, k�l�n�sen az exportra termel� c�gek pap�rjait, hogy 14 h�napja a legmagasabb szintre er�s�d�tt a jen a doll�rral szemben.

P�ntek reggel a sanghaji t�zsde 2,0 sz�zal�kos, a sz�uli 3,2 sz�zal�kos,�a szingap�ri 1,2 sz�zal�kos, a hongkongi 3,4 sz�zal�kos vesztes�gben �llt.