K�t �s f�l sz�zal�kkal er�s�d�tt a toki�i �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja p�nteken, �s t�zsdez�r�sakor a t�bbi �zsiai index is pluszban �llt.�

Az el�z� h�rom napon elszenvedett vesztes�gek ut�n�p�nteken a toki�i t�zsde ir�nyad� indexe, a�Nikkei�2,5 sz�zal�kkal (245,05 ponttal) 10 107,87 pontra emelkedett.

A kiv�l� hangulatot jelzi, hogy a vezet� index teljes�tm�ny�t meghat�roz� 225 pap�r k�z�l 200 r�szv�ny dr�gult a p�nteki keresked�s sor�n.

A Nikkei t�bblet�t�els�sorban az exportra termel� c�gek hozt�k �ssze.�Ebben szerepet j�tszott, hogy a cs�t�rt�k�n publik�lt amerikai k�lkereskedelmi adat a v�rtn�l kisebb hi�nyt mutatott,�illetve hozz�j�rult az er�s�d�shez�az�is, hogy K�n�ban novemberben - 12 h�napos hanyatl�s ut�n el�sz�r�- n�tt az import.

A toki�i z�r�skor a t�bbi �zsiai piacon is a pozi�tv tartom�nyban tart�zkodtak az indexek: a hongkongi�Hang Seng 1,7 sz�zal�kos, az ausztr�liai b�rze 0,9 sz�zal�kos, a szingap�ri t�zsdemutat� 0,6 sz�zal�kos, a tajvani 1,2 sz�zal�kos pluszban volt.