A BUX h�tf�n profit�lni tudott a dubaji h�rek �ltal befoly�solt, kedvez� vil�ggazdas�gi hangulatb�l, a forint azonban kiss� gyeng�lt. Ausztri�ban bankot �llamos�tanak, m�g a tengerent�lon a Citigroup m�r visszafizeti az �llami seg�lyt. Kedden Eur�p�ban �s Amerik�ban is fontos adatok l�tnak napvil�got. Hajnali v�ls�gh�rad�.

Magyarorsz�gon a KSH k�t statisztik�t k�z�l kedden: az okt�beri ipari termel�s v�gleges adatai mellett a mez�gazdas�gi �rak alakul�s�r�l is besz�mol. Az Orsz�ggy�l�s idei utols� �l�s�n egyebek mellett a hagyat�ki elj�r�sr�l �s a kamp�nyfinansz�roz�s �tl�that�v� t�tel�r�l szavaznak a k�pvisel�k.

K�lf�ld�n s�r�nek �g�rkezik a nap. Eur�p�ban a n�met ZEW int�zet aktu�lis felm�r�s�nek az eur�z�n�ra, illetve azon bel�l N�metorsz�gra vonatkoz� eredm�nyeit ismerteti. (A v�rakoz�sok szerint a kil�t�sok kism�rt�kben javulnak az el�z� felm�r�shez k�pest.) Nagy-Britanni�ban a novemberi infl�ci� sz�mait hozz�k nyilv�noss�gra.

A tengerent�lon h�rom fontos adat v�rhat�: az amerikai ipar novemberi teljes�tm�nye, a termel�i �rak ugyanazon havi alakul�sa, valamint a NAHB lak�spiaci indexe kap nyilv�noss�got - ut�bbi a lak�ingatlan-piac trendjeit jelzi el�re.

Ez t�rt�nt h�tf�n

Alacsony forgalomban kezdetben er�s�d�tt, majd korrig�lt a forint, az eur� �rfolyama este 274 forint f�l�tt j�rt.

T�bb mint f�l sz�zal�kot emelkedett a BUX, a vezet� r�szv�nyek k�z�l csak a gy�gyszerpap�rok buktak. New Yorkban is sz�p pluszt regisztr�ltak.

Felmondt�k a bankok a Zalaker�mia Zrt. hiteleit, miut�n megrend�lt az osztr�k anyav�llalata, a Lasselsberger csoport p�nz�gyi helyzete.

�llami tulajdonba ker�l a cs�d k�zeli helyzetbe sodr�dott osztr�k Hypo Group Alpe Adria (HGAA) bank.

T�zezer ember elbocs�t�s�val 500 milli� doll�rt sp�rolna meg a vil�g legnagyobb ac�lipari v�llalata, az ArcelorMittal.

T�bb nagy bank ut�n a Citigroup is visszaadja az �llami p�nzt, hogy szabaduljon az �llami seg�lyprogram k�t�tts�geit�l.

31 milli�rd doll�r�rt megveszi az XTO Energy nev� g�zc�get az Egyes�lt �llamok legnagyobb olajv�llalata, az Exxon Mobil.

Ad�t vetne ki az amerikai szen�tus a kiz�r�lag sz�p�szeti c�lokat szolg�l� plasztikai seb�szeti beavatkoz�sokra.

Abu Dzabi ad�ss�gt�rleszt�sre 10 milli�rd doll�rt ad az Egyes�lt Arab Emir�tusok m�sik tag�llam�nak, a bajba jutott Dubajnak.

A Spyker Cars holland sportaut�gy�r t�nik a Saab m�rka utols� es�ly�nek, a tulajdonos General Motors m�r t�rgyal a rem�nybeli vev�vel.

N�metorsz�gban az �llami vas�tt�rsas�g, a Deutsche Bahn t�bb mint 14 ezer alkalmazottj�t�l v�lik meg a k�vetkez� �t �vben.