Reuters: J�het a 6 sz�zal�kos kamat

2009.12.17. 19:01

A piac szerint�h�tf�n a jelenlegi 6,50 sz�zal�kr�l�6 sz�zal�kra cs�kkenti alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank�- der�l ki a Reuters h�r�gyn�ks�g felm�r�s�b�l, amely szerint a piac elemz�k a j�v� �vi gazdas�gi n�veked�st optimist�bban l�tj�k, mint a jegybank.

A�megk�rdezett 23 elemz� k�z�l 16-an sz�m�tanak 50 b�zispontos kamatv�g�sra, 6-an 25 b�zispontos cs�kkent�st val�sz�n�s�tettek, egy elemz� pedig a kamat tart�s�t v�rja.�

Azaz a t�bbs�g arra sz�m�t, hogy h�tf�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa 6 sz�zal�kra m�rs�kli a kamatszintet.

Kock�zatv�llal�s a f�kuszban

A kamatszint j�lius v�g�n m�g 9,5 sz�zal�k volt, akkor 1, k�s�bb pedig havonta 0,5-0,5 sz�zal�kpontot�faragtak a kamatb�l a magyar jegybank�rok. A�kamatv�g�sokat a�j�v� �vi 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l alulteljes�t�s�vel, valamint nemzetk�zi piacok magas, forintbefektet�sek szempontj�b�l kedvez� kock�zatv�llal�si hajland�s�g�val magyar�zta az MNB.

A jegybank monet�ris tan�csa kor�bbi �l�s�nek jegyz�k�nyv�ben jelezte sz�nd�k�t a kamatcs�kkent�sek folytat�s�ra, Simor Andr�s a jegybank eln�ke pedig azt k�z�lte, hogy annak �temez�se a nemzetk�zi piaci kock�zatv�llal�s alakul�s�t�l f�gg. A forint �rfolyama mintegy h�rom sz�zal�kkal gyeng�lt az el�z� kamatd�nt�s �ta, ami �vatoss�gra intheti a jegybank�rokat,�a cs�kkent�s mellett sz�l azonban, hogy nem k�vetkezett be l�nyeges forintgyeng�l�s.

A piac optimist�bb a jegybankn�l

A piaci konszenzus alapj�n az id�n decemberben 5,7 sz�zal�kos lesz a 12 h�napra visszatekint��infl�ci�, j�v� decemberben azonban csak 2,7 sz�zal�kos �rn�veked�s v�rhat�.�Az id�n 6,5 sz�zal�kos GDP-cs�kken�st,�2010-re pedig stagn�l�st v�rnak a szak�rt�k, m�g a jegybank a legut�bbi infl�ci� jhelent�s�ben 2009-re 6,7, j�v�re pedig 0,6 sz�zal�kos visszaes�st j�solt.�

Az 50 b�zispontos kamatv�g�st jelz� szak�rt�k k�z�l is t�bben �gy l�tj�k, hogy ha az elk�vetkez� h�napokban a nemzetk�zi befektet�i hangulat tov�bb romlik, illetve, ha a v�laszt�sokkal �sszef�gg�sben komolyabb k�telyek mer�lnek fel a k�lts�gvet�si hi�nyc�l tarthat�s�g�val kapcsolatban, az er�teljesen besz�k�theti a jegybank kamatv�g�si mozg�ster�t.�Az elemz�k 4,1 sz�zal�kos k�lts�gvet�si hi�nyt jeleznek a j�v� �vre, kiss� magasabbat a k�lts�gvet�sben meghat�rozott 3,8 sz�zal�kos c�ln�l, de alacsonyabbat, az MNB progn�zis�ban szerepl� 4,3 sz�zal�kn�l.

Az elemz�k szerint�v�rhat�an�kamatcs�kkent�si ciklus�5,5 sz�zal�kn�l befejez�dik, erre�v�rhat�an a k�vetkez� n�h�ny h�napban�sor ker�lt. Az 5,5 sz�zal�kos kamatszintre eddig egyszer sem volt p�lda a rendszerv�lt�s �ta, a legalacsonyabb kamatszint 6 sz�zal�k volt, az 2005 szeptember�t�l 2006�j�nius�ig �lt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK