Megnyugodott a forint

2009.12.17. 9:39

A reggeli hirtelen gyeng�l�s ut�n visszakapaszkodott a forint �rfolyama, kora este�278 forint alatt mozgott az eur�.�Az �rfolyamot az elm�lt napokhoz hasonl�an a doll�r er�s�d�se befoly�solta.

Cs�t�rt�k este 277,80 forinton jegyezt�k az eur�t a nemzetk�zi devizapiacon, a doll�r�rt 194 forintot k�rtek a keresked�k, a sv�jci frank �rfolyama pedig 185 forint alatt volt.

A magyar deviza napja izgalmasan indult: cs�t�rt�k hajnalban (�s szerda este) 277 forint k�rny�k�n volt az eur� �rfolyama, majd 7 �ra ut�n gyors gyeng�l�sbe kezdett a magyar deviza, az �rfolyam �tl�pte a 279-es hat�rt.�K�s�bb mag�hoz t�rt a kurzus, d�lut�n 278 forint k�r�l l�tszott l�tszott stabiliz�l�dni�a kurzus. A jelenlegi szinteken legut�bb j�lius els� fel�ben volt az �rfolyam.

A reggeli gyeng�l�s egy�rtelm�en k�lf�ldi t�nyez�knek tudhat� be, az eur�hoz k�pest l�tv�nyosan er�s�d� doll�r kurzusa - amely�h�rom hete m�g 180�alatt volt - a napot 190 alatt kezdte, azt�n fokozatosan 194 forintra er�s�d�tt a z�ldhas�. Ez eur� az�rt ker�lt elad�sorba a nemzetk�zi porondon, mert az eur��vezetbe tartoz� G�r�gorsz�gnak komoly p�nz�gyi neh�zs�gei vannak. (A hitelmin�s�t�k az elm�lt napokban lerontott�k a g�r�g ad�ss�gra vonatkoz� besorol�st, �gy G�r�gorsz�g az els� olyan eur��vezeti tag, amely nem a legjobb, A, hanem a BBB kateg�ri�ba tartozik.) Az amerikai doll�r er�s�d�se pedig �ltal�ban negat�van hat a kock�zatosabbnak tartott befektet�si eszk�z�kre, �gy a felt�rekv� piaci deviz�kra, k�zt�k a forintra.

Jelenleg szinte minden az eur�/doll�r �rfolyamt�l f�gg, �rdemi forinter�s�d�s csak�az eur� dr�gul�sa eset�n v�rhat�.�A piac tov�bbra is nagy figyelemmel k�s�ri az osztr�k bankrendszerrel kapcsolatos h�reket, mert sz�mos osztr�k banknak van magyarorsz�gi le�nya - id�zett a Raiffeisen Bank egy elemz�s�b�l a Dow Jones gazdas�gi h�rszolg�lat. (Hypo Alpe Adria Groupot h�tf�n �llamos�tott�k��s az �stereichische Volksbank pedig �ll�t�lag fel�gyeleti figyel�list�ra ker�lt.)�Emellett a g�r�gorsz�g ad�ss�g�val, �s ad�smin�s��t�svel kapcsolatos h�rek is befoly�solhatj�k a forint jegyz�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK