�jabb amerikai bankok cs�d�ltek be

2009.12.19. 13:19

Az idei �vben eddig 140 ameriki bank k�rt cs�dv�delmet.

H�t �jabb amerikai bank p�nteki bez�r�s�val az id�n m�r 140-re emelkedett az Egyes�lt �llamokban azoknak a p�nzint�zeteknek a sz�ma, amelyek t�nkrementek a p�nz�gyi v�ls�g miatt. Az �ldozatok most is t�bbnyire kisebb p�nzint�zetek.

A h�t most bez�rt bank vagyona �sszesen mintegy 14 milli�rd doll�r volt. A fizet�sk�ptelens�g azonban - csak�gy mint a kor�bbi amerikai bankcs�d�k eset�ben - nem jelenti a bankok v�gleges megsz�n�s�t, m�ris �j� vev� veszi meg a p�nzint�zeteket. Most mind a h�t bankot az �llami bet�tbiztos�t�si hat�s�g (FDIC) vette �t.

A fizet�sk�ptelens�get j�r�szt h�tv�g�n jelentik be, hogy legyen id� h�tf�ig az �j tulajdonos neve alatt �jranyitni a bankokat. Az amerikai �llami bet�tbiztos�t�si alap a 8300 amerikai bank k�r�ben a j�v�re m�g az idein�l is t�bb cs�ddel sz�mol. Tavaly eg�sz �vben csup�n 25 bankcs�d volt az Egyes�lt �llamokban, ezt a sz�mot az id�n m�r �prilisban el�rt�k. A v�ls�got megel�z�en, 2007-ben, csup�n h�rom amerikai bank ment cs�dbe, m�g 2006-ban �s 2005-ben egy sem.

KAPCSOLÓDÓ CIKK