�llamos�thatn�k a bankokat

2010.01.05. 9:15

Legv�gs� esetben a r�szleges vagy teljes bank�llamos�t�s lehet�s�g�t is megkapn� az �llam egy most k�sz�l� t�rv�nytervezet szerint - �rtes�lt a N�pszabads�g. A lap inform�ci�ja szerint a jogszab�ly megalkot�s�t az IMF szorgalmazza.

L�nyegesen b�v�lne az �llam eszk�zt�ra a bankok bel�gyeibe val� beavatkoz�s ter�n, ha elfogadn� az orsz�ggy�l�s az err�l sz�l�, jelenleg k�sz�l� jogszab�lyt. A t�rv�nytervezetet a N�pszabads�g �rtes�l�se szerint m�g ebben a ciklusban a parlament el� k�v�nja terjeszteni a korm�ny.

A tervezet szerint az �llam bizonyos esetekben korl�tozhatn� a menedzsment �s a tulajdonosok jogait, de ak�r �t is vehetn� az ir�ny�t�st. Term�szetesen nem minden esetben ker�lhetne erre sor, de rendszerszint� hiba �szlel�se ilyen lenne, p�ld�ul ha felsz�kne a rossz hitelek ar�nya vagy ha nem lenne megfelel� a t�kehelyzet. A tervezet felhatalmazn� az �llamot, hogy beavatkozhasson ak�r egy-egy term�k eset�n is, �tszervezhetne, illetve v�gs� esetben r�szben vagy teljesen �llamos�thatna is.

Az elm�lt �vben az volt a jellemz�, hogy az orsz�ggy�l�s �s a korm�ny rendszerszint� szab�lyoz�sokat fogadott el, mint amilyen a devizahitelez�s korl�toz�sa is volt. Most azonban k�l�n-k�l�n is elj�rhatn�nak az egyes p�nzint�zetekn�l. Ha egy bank p�ld�ul k�zel-keleti deviza h�tter�vel adna hitelt, azt az �llam eddig nem tilthatta be, pedig a jelent�s �rfolyam-ingadoz�sok miatt kock�zatos term�kr�l lenne sz�, a jogszab�ly elfogad�s�val azonban a bank akarata ellen�re is megsz�ntethetn� a hitel forgalmaz�s�t.

Az ilyen fajta szab�lyoz�s t�bb orsz�gban is m�k�dik. A v�ls�gban jellegzetess� v�lt egy-egy p�nzint�zet �llami �tszervez�se az Egyes�lt �llamokban, ahol a 140 bed�lt bank nagy r�sze m�s tulajdonossal, de tov�bb m�k�d�tt, ak�r egy h�tv�ge eltelt�vel is. Bizonyos jogok Magyarorsz�gon is megillett�k az �llamot, de ezek most jelent�sen b�v�ln�nek.

A N�pszabads�g inform�ci�ja szerint a jogszab�lyt az IMF szorgalmazta. Eddig a korm�ny nem foglalkozott vele, most azonban m�r hi�ba sz�nta r� mag�t, ebben a ciklusban m�r aligha fogadja el az orsz�ggy�l�s a tervet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK