M�rciusban lecsap a bankokra a PSZ�F

2010.01.14. 15:33

Az id�n �letbe l�pett banki magatart�si k�dex �s az ezt �temel� t�rv�nyek betart�s�t a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F)�m�rciust�l ellen�rzi.

"Az�rt, hogy a v�llalt elvek a gyakorlatban is �rv�nyes�ljenek, a fel�gyelet kiemelt figyelmet szentel a meghat�rozott magatart�si szab�lyok betartat�s�nak" - �ll a PSZ�F banki magatart�si k�dexr�l sz�l� k�zlem�ny�ben. A p�nzint�zetek nagy r�sze v�llalta, hogy a k�dexben le�rt elveket betartja, de az orsz�ggy�l�s �ltal elfogadott t�rv�ny a meg�llapod�s nagy r�sz�t �tvette, �gy a k�dexet al� nem �r�kra is ugyan�gy vonatkozik.

A fel�gyelet megt�veszt� kereskedelmi gyakorlat miatt k�l�nb�z� er�ss�g� szankci�kkal b�ntetheti a bankokat, �gy eltilthatja a jogs�rt� magatart�st�l az int�zetet, ak�r az eg�sz term�k forgalmaz�s�t is sz�neteltetheti, vagy ak�r fogyaszt�v�delmi b�rs�got is kiszabhat. Ennek m�rt�ke 15 ezer forintt�l 2 milli�rd forintig terjedhet.

A fel�gyelet kiemelte, hogy ezent�l el�zetesen is vizsg�l�dik, hogy sz�rje a helytelen magatart�st. A k�dexben v�llalt elvek betart�s�t pedig m�rciust�l kezdik ellen�rizni, egy �tfog� vizsg�lattal.

A k�dex betart�s�t az [origo] is ellen�rizte janu�r elej�n, akkor a bankfi�kok v�gigl�togat�sa sor�n azt tapasztatuk, hogy a p�nzint�zeteknek van m�g tennival�juk, f�leg ami a t�j�koztat�si k�telezetts�get illeti.

KAPCSOLÓDÓ CIKK