K�l�nad�t fizetnek az amerikai nagybankok

2010.01.14. 18:24

Az amerikai korm�ny a 2008-as p�nz�gyi v�ls�g kapcs�n "felel�ss�gi d�jat" r� ki a vezet� bankokra - jelentette be Barack Obama eln�k, aki "obszc�n banki jutalmakat" emlegetett.

A Feh�r H�z t�bb mint h�sz nagybankot �s egy�b p�nzint�zeteket sarcol meg annak a vesztes�gnek a megt�r�t�s�re, amely a Wall Street-i c�gek megment�s�t c�lz� tavaly el�tti rendk�v�li seg�lyprogramban keletkezett. A korm�ny �sszesen 117 milli�rd, ebb�l az elk�vetkez� t�z �v sor�n 90 milli�rd doll�rt akar begy�jteni a bankokt�l. Obama szerint a bankok k�telesek 117 milli�rd doll�rt visszafizetni az ad�fizet�knek.

Obama k�z�lte, hogy az �llami bankment�seken a korm�ny sokat bukott, ezt k�v�nj�k most ellent�telezni. Az ad� nagys�ga a fedezett k�telezetts�gek 0.15 sz�zal�k�t teszi majd ki, �s j�nius 30-t�l kell majd fizetni a t�rsas�goknak.

Obama bejelent�se el�tt m�r napvil�got l�ttak olyan inform�ci�k, miszerint az amerikai eln�k 10 �vre lebontva 90 milli�rd doll�ros k�l�nad�t vetne ki a nagy kock�zatokat v�llal� bankokra. A BBC �gy tudta, hogy az amerikai ad�fizet�i ment�csomagok esetleges vesztes�geit p�toln�k az �j ad�b�l.

A banki k�l�nad� bejelent�s�t az amerikai bankok gyorsjelent�sei el� id�z�tett�k, feltehet�en az�rt, mert a v�rakoz�sok szerint a Wall Street p�nzint�zetei jelent�s b�nuszokr�l sz�molnak majd be, m�rpedig ez ellen�rz�seket v�lthat ki azokb�l, akik a bankok nem megfelel� befektet�si gyakorlat�t�teszik r�szben felel�ss� a gazdas�gi v�ls�g�rt.

Az nem volt egy�rtelm�, hogy az �j ad�t hogyan szedik majd be, egyes �rtes�l�sek szerint az eszk�z�llom�ny, m�sok szerint pedig a nyeres�ge lehetne az ad� kivet�s�nek alapja, nem pedig a b�nuszok, mint ahogy az Egyes�lt Kir�lys�gban �s Franciaorsz�gban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK