Di�khitel: h�tf�n lej�r az ig�nyl�si hat�rid�

2010.02.11. 12:37

A di�khitelre ig�nyt tart� hallgat�knak h�tf� estig kell k�rni�k a k�lcs�nt vagy addig kell beiratkozniuk az adott oktat�si int�zm�nybe, ha azt akarj�k, hogy�az els� foly�s�t�si napon, m�rciusi k�zep�n megkapj�k�p�nz�ket. Az �sszeg ak�r a 250 ezer forintot is el�rheti.

Febru�r 15-ig, azaz h�tf�ig�kell�l�pni�k a�di�khitelt els� alkalommal�ig�nyl� hallgat�knak, ahhoz, hogy az idei els� foly�s�t�si napon, m�rcius 12-�n hozz�jussanak p�nz�kh�z. �ri Andr�s, a Di�khitel K�zpont Zrt. sz�viv�je elmondta: h�tf�i hat�rid� azt jelenti, hogy aznap m�g le lehet adni az ig�nyl�seket.

Nem kell �jb�l ig�nyelni�k hitelt, akik m�r kor�bban is kaptak, de annak �rdek�ben, hogy a m�rciusi foly�s�t�si napon hozz�jussanak a p�nz�kh�z,�be�kell iratkozniuk az adott int�zm�nybe febru�r k�zep�ig, csak ebben az esetben kaphatj�k meg a hitelt m�rciusban.

Be kelle jelenteni a v�ltoz�st

A k�lcs�nt havi foly�s�t�ssal, vagy tanulm�nyi f�l�venk�nt� - a teljes szemeszterre jut�, �thavi di�khitelt - egy �sszegben lehet felvenni. Az �llamilag t�mogatott k�pz�sben r�szt vev� hallgat�k havi 15, 21, 25, 30, 40 ezer forintot ig�nyelhetnek, a k�lts�gt�r�t�ses k�pz�sben tanul� di�kok 50 ezer forintra is ig�nyt tarthatnak, e nagyobb �sszeg eset�n v�llalni kell a magasabb - ekkor 8 sz�zal�kos - t�rleszt�si h�nyadot. (Az els� k�t �vben a minim�lb�r, k�s�bb pedig az �tlagj�vedelem, vagy a minim�lb�r 8 sz�zal�k�t kell visszafizetni�k havonta, ez az �llami finansz�roz�s� tanul�k eset�ben csak 6 sz�zal�k.) A szab�lyok szerint teh�t�az a hallgat�, aki febru�r 15-ig beiratkozik vagy el�sz�r ig�nyli a hitelt, m�rcius 12-�n 200 vagy 250 ezer forinthoz juthat hozz�.

Ha egy tanul�nak b�rmilyen adata - ak�r szem�lyes, ak�r tanulm�nyi - megv�ltozott, akkor azt�be kell jelentenie,�k�l�nben rosszul j�rhat.�Ha p�ld�ul m�sik fels�oktat�si int�zm�nyben folytatja tanulm�nyait, �s ezt nem jelenti be, akkor a kor�bbi k�pz�s tanulm�nyi oszt�lya a Di�khitel K�zpont k�rd�s�re az illet�t megsz�nt hallgat�i jogviszony�nak min�s�ti. A szab�lyok szerint pedig emiatt n�gy h�nap m�lva t�rleszt�si f�zisba ker�l az �rintett, hi�ba van tanul�i jogviszonya egy m�sik int�zm�nyben.�

KAPCSOLÓDÓ CIKK