A Magyar �llamkincst�r a bankokkal verseng az �gyfelek�rt

2010.02.12. 16:00

A hazai bankfi�kok mellett a Magyar �llamkincst�rn�l is lehet tart�s befektet�si sz�ml�t (tbsz) nyitni - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.�A kincst�r azok sz�m�ra teszi ezt lehet�v�, akik az int�zm�nyn�l �rt�kpap�r-nyilv�ntart�si sz�ml�val rendelkeznek. A Magyar �llamkincst�r teh�t versenyre kel a bankokkal a tbsz �gyfelek�rt.

A kincst�r a sz�mla tartalm�t az �gyf�l t�bbi p�nz- �s �llampap�r-�llom�ny�t�l elk�l�n�tetten kezeli.A janu�r elseje �ta hat�lyban l�v� jogszab�ly�szerint a sz�ml�n 3 �vig kezelt befektet�sek eset�ben a kamatad� ad�10 sz�zal�k,��t �v ut�n pedig nem kell ad�t fizetni, amelynek m�rt�ke�egy�bk�nt�20 sz�zal�k lenne.

B�r a sima �rt�kpap�rsz�ml�hoz k�pest jelent�s el�nyt ny�jt a tbsz, az�[origo]�janu�r v�g�n k�sz�tett k�rk�pe szerint az ad�kedvezm�nnyel megt�mogatott term�k rekl�moz�s�n egyel�re nem t�rik magukat a p�nz�gyi szolg�ltat�k, pedig aki gyorsan meggy�zi az �gyfeleket, az nagyot haraphat a t�bb t�zmilli�rdos piaci tort�b�l.