PSZ�F: S�lyos szab�lytalans�gok t�bb p�nz�gyi v�llalkoz�sn�l

2010.02.18. 11:52

T�bb jelz�loghiteles p�nz�gyi v�llalkoz�ssal szemben is a b�r�s�ghoz fordul a p�nz�gyi fel�gyelet.

A p�nz�gyi fel�gyelet id�n m�rciusban t�bb, jelz�loghitelez�ssel foglalkoz� p�nz�gyi v�llalkoz�ssal szemben, az adott c�gek �gyfelei �rdek�ben k�z�rdek� keresetet ny�jt be a b�r�s�gon - mondta Farkas �d�m, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) eln�ke.

Farkas �d�m elmondta: a fel�gyelet vizsg�latai alapj�n ezeknek a v�llalkoz�soknak a t�bbs�ge s�lyos szab�lytalans�gokat k�vetett el, s�lyosan megs�rtettek fogyaszt�i �rdekeket, �s az �zleti megb�zhat�s�got tekintve rendk�v�l kock�zatosan m�k�dnek.

A v�llalkoz�soknak egy r�sze olyan partnerekkel tev�kenykedett egy�tt - ingatlanfogalmaz� c�gekkel �s mag�nszem�lyekkel -, amelyekkel szemben a fel�gyelet f�ljelent�st tett, illetve eltiltotta �ket az enged�ly n�lk�li p�nzk�lcs�n-ny�jt�st�l - f�zte hozz� a fel�gyelet eln�ke.

A�PSZ�F 2009. m�sodik fel�t�l 10, jelz�loghitelez�si, illetve 2, ingatlan-l�zingtev�kenys�get folytat� p�nz�gyi v�llalkoz�sn�l v�gzett vizsg�latot. A vizsg�latok elrendel�s�nek c�lja az volt, hogy a fel�gyelet meggy�z�dj�n a saj�t piacmonitoring tev�kenys�ge, a hozz� �rkezett panaszok, illetve a piaci szerepl�k adatk�zl�sei nyom�n be�rkezett inform�ci�kr�l, adatokr�l. A vizsg�lat az int�zm�nyek teljes hitelez�si folyamat�ra kiterjedt (a k�relem beny�jt�s�t�l a k�vetel�skezel�sig, s kiemelten a hitelk�zvet�t�k tev�kenys�g�re).

Ezen bel�l a fel�gyelet �ttekintette a hitelny�jt�s szempontjait (pl. az �rt�kbecsl� szem�ly�t), a hitelek ig�nybe v�tel�nek c�ljait, a hitelez� l�p�seit a k�vetel�sbehajt�sra (a k�lcs�nszerz�d�s felmond�sa ut�n), a k�vetel�s �rv�nyes�t�s�be bevont k�ls� szerepl�ket (pl. a v�teli opci�s jog gyakorl�s�ra kijel�lt szem�lyt, k�vetel�sv�s�rl� c�get), s azt, hogy van-e �sszefon�d�s a hitelez�vel.

A PSZ�F k�z�lte, hogy megkezdte az int�zm�nyi �s szem�lyi b�rs�gok kiszab�s�t. A L�nch�d Hitel �s Faktor Zrt. b�rs�ghat�rozata 2010. janu�r elej�n, a Zee Capital P�nz�gyi Szolg�ltat� Zrt. hat�rozata, illetve a New Chance Credit P�nz�gyi Szolg�ltat� Zrt. b�rs�ghat�rozata pedig cs�t�rt�k�n jelent meg a fel�gyelet honlapj�n,�mind a h�rom esetben 2 milli� forintos b�rs�ggal. A fel�gyelet szerint tov�bbi b�rs�ghat�rozatok is v�rhat�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK